Усъвършенствано управление на климатичната система през смартфон.


Лесно управлявайте и осъществявайте достъп до всички функции на дистанционното управление, навсякъде и по всяко време.

Приложението Panasonic Comfort Cloud Ви позволява удобно да управлявате и наблюдавате множество климатични устройства за дома само от едно мобилно устройство. Освен това чрез проследяването на енергопотреблението можете да научите как да намалите оперативните разходи дори още повече.Приложение Comfort Cloud. Ръководство за функции


Интелигентно управление 

Управлявате охлаждането по всяко време и навсякъде.


  • Управлявате множество тела на едно местоположение (до 20 тела на местоположение и до 10 различни местоположения)
  • Управлявате множество тела на множество местоположения


Интелигентен комфорт

Лесно управлявате своя комфорт и качеството на въздуха.


  • Отдалечен достъп до всички функции на климатичната система
  • Активирайте 24-часов nanoe™ X*
  • Предварително затопляне или охлаждане на помещенията

Повече за nanoe™ X


* nanoe™ X е наличен в някои серии.


Интелигентна ефективност

Повече комфорт с по-малко загуби на електроенергия.


  • Анализирайте моделите на енергопотребление
  • Сравнете хронологията на енергопотребление за по-добро планиране на бюджета

* Точността на прогнозните данни за енергопотребление зависи от количеството на захранването.


Интелигентно съдействие

Бъдете информирани за повреди.


  • Задайте други потребители, докато отсъствате
  • Отстраняване на неизправности без усилие*


* Свържете се с обучени техници, за да изпълнят ремонт/обслужване.

Нови възможности, нови приложения

Семейства: Може да бъдат настроени различни потребители, като например всяко дете да може да управлява само своята стая. Във втори жилища стаите могат да бъдат дистанционно предварително охладени или предварително затоплени или изключени, ако е необходимо.


Собственик с няколко наематели: Възможност да управлява различни обекти – до 200 агрегата само с един смартфон. Позволява бърза и ефективна поддръжка чрез дистанционни кодове за грешки и информираност за потреблението.


Малки и средни по размер офиси: Собственикът може лесно да управлява различни помещения в офиса и да предоставя достъп на служителите поотделно за всяко устройство. Освен това предоставя информация, за да знаете къде може да се губи енергия за отопление и охлаждане, и популяризира най-добри практики за комфорт.


Какво Ви е необходимо, за да се свържете с Panasonic Comfort Cloud?


Вътрешно тяло – мрежа

Вграден Wi-Fi адаптер в определени модели или опция за адаптер CZ-TACG1, свързан с порт CN-CNT.


* Съвместимост: проверете дали Вашата климатична система има вграден Wi-Fi адаптер. В случай че Вашето устройство няма вграден Wi-Fi адаптер, имате нужда от допълнително устройство CZ-TACG1. Проверете съвместимостта в ръководството за експлоатация на Вашата система.


Други хардуерни изисквания

Рутер - интернет - смартфон


* Закупувате и се абонирате отделно.


Изтегляне на безплатното приложение

Panasonic Comfort Cloud


Изтеглете от App Store

Вземете го от Google PlayПриложение Comfort Cloud. Ръководство за настройка

Гласово управление. Думите са по-силни от действията
Чрез приложението Comfort Cloud климатичната система може да бъде свързана и с някои от водещите приложения за гласови асистенти на пазара, за да оптимизирате допълнително стандарта си за климатизация без усилия.


Повече относно гласовото управление


* Google, Android, Google Play и Google Home са търговски марки на Google LLC. Amazon, Alexa и всички свързани лога са търговски марки на Amazon.com, Inc. или нейни дъщерни дружества. Наличието на услуги за гласов асистент се различава в зависимост от държавата и езика. Повече информация за процедурите по настройване: https://aircon.panasonic.com/connectivity/application.html.


Изтегляне на безплатното приложение


Изтеглете от App Store

Вземете го от Google Play