Усъвършенствано управление на климатичната система през смартфон


Лесно управлявайте и осъществявайте достъп до всички функции на дистанционното управление, навсякъде и по всяко време.

Приложението Panasonic Comfort Cloud Ви позволява удобно да управлявате и наблюдавате множество климатични устройства за дома само от едно мобилно устройство. Освен това чрез проследяването на енергопотреблението можете да научите как да намалите оперативните разходи дори още повече.


 


Предварително затопляне или охлаждане на помещенията

Седмичен таймер

Известия за грешки

Управление на мултисистеми


Следене на енергопотреблението.

Проверявате консумацията на енергия на всеки отделен уред във всички различни времеви интервали, като сравнявате моделите на енергопотребление, за да увеличите максимално икономиите на енергия и да намалите експлоатационните разходи още повече.


nanoe™ X: подобрява защитата, като работи денонощно*

Режимът nanoe™ X може да бъде включен, без значение дали охлаждането/отоплението е вкл./изкл.

* Само за уреди, съвместими с функцията nanoe™ X.
Изберете формата и размера на помещението и позицията за инсталиране на уреда и наблюдавайте симулацията на концентрация на nanoe™ X във вашето пространство във времето!


Интелигентно управление 

Управлявате охлаждането по всяко време и навсякъде.


  • Управлявате множество тела на едно местоположение (до 20 тела на местоположение и до 10 различни местоположения)
  • Управлявате множество тела на множество местоположения


Интелигентен комфорт

Лесно управлявате своя комфорт и качеството на въздуха.


  • Отдалечен достъп до всички функции на климатичната система
  • Активирайте 24-часов nanoe™ X*
  • Предварително затопляне или охлаждане на помещенията

Повече за nanoe™ X


* nanoe™ X е наличен в някои серии.


Интелигентна ефективност

Повече комфорт с по-малко загуби на електроенергия.


  • Анализирайте моделите на енергопотребление
  • Сравнете хронологията на енергопотребление за по-добро планиране на бюджета

* Точността на прогнозните данни за енергопотребление зависи от количеството на захранването.


Интелигентно съдействие

Бъдете информирани за повреди.


  • Задайте други потребители, докато отсъствате
  • Отстраняване на неизправности без усилие*


* Свържете се с обучени техници, за да изпълнят ремонт/обслужване.

Какво Ви е необходимо, за да се свържете с Panasonic Comfort Cloud?


Вътрешно тяло – мрежа

Вграден Wi-Fi адаптер в определени модели или опция за адаптер CZ-TACG1, свързан с порт CN-CNT.


* Съвместимост: проверете дали Вашата климатична система има вграден Wi-Fi адаптер. В случай че Вашето устройство няма вграден Wi-Fi адаптер, имате нужда от допълнително устройство CZ-TACG1. Проверете съвместимостта в ръководството за експлоатация на Вашата система.


Други хардуерни изисквания

Рутер – интернет – смартфон


* Закупувате и се абонирате отделно.


Изтегляне на безплатното приложение

Panasonic Comfort Cloud


Изтеглете от App Store

Вземете го от Google Play
Как да се свържете към приложението Panasonic Comfort Cloud

Има 4 различни метода на свързване, в зависимост от версията на безжичното LAN устройство на вашето вътрешно тяло. Следвайте видеото, което отговаря на вашия вид устройство, в противен случай няма да можете да зададете настройките правилно. 1. Модели с усъвършенстван вграден Wi-Fi: вътрешното тяло е от стенен тип и има стикер на предния панел с 2 QR кода ИЛИ има QR код вътре в предния панел2. Модели със стандартен вграден Wi-Fi: вътрешното тяло е от стенен тип и има стикер на предния панел с 1 QR код ИЛИ НЯМА QR код вътре в предния панел

3. Модели с опционален Wi-Fi адаптер CZ-TACG1: вътрешното тяло е от стенен тип и към него е свързан опционален Wi-Fi адаптер

4. Модели с жично дистанционно управление CZ-RTC6BLW с Wi-Fi
 

1. Модели с усъвършенстван вграден Wi-Fi

2. Модели със стандартен вграден Wi-Fi

3. Модели с опционален Wi-Fi адаптер CZ-TACG1

4. Модели с жично дистанционно управление CZ-RTC6BLW с Wi-Fi
Гласово управление. Думите са по-силни от действията
Чрез приложението Comfort Cloud климатичната система може да бъде свързана и с някои от водещите приложения за гласови асистенти на пазара, за да оптимизирате допълнително стандарта си за климатизация без усилия.


Повече относно гласовото управление


* Google, Android, Google Play и Google Home са търговски марки на Google LLC. Amazon, Alexa и всички свързани лога са търговски марки на Amazon.com, Inc. или нейни дъщерни дружества. Наличието на услугата гласов асистент се различава в зависимост от държавата и езика. 


Изтегляне на безплатното приложение


Изтеглете от App Store

Вземете го от Google Play