Екологични кондензаторни агрегати CO2

Изберете зеленото решение от Panasonic


Природен CO2 / R744
Хладилният агент R744 осигурява по-големи икономии на енергия и по-ниски CO2 емисии спрямо R404A. Нулев потенциал за изчерпване на озоновия слой и потенциал за глобално затопляне = 1 означава естествено вещество.
Инвертор+
Класификацията Inverter Plus System показва най-високата производителност на системите на Panasonic.
Високоефективен компресор
Мощен двустепенен ротационен компресор CO2 от Panasonic. Той осигурява висока производителност през цялата година.
Супер тих
Системите работят изключително тихо. Минимум 35,5 dB(A) на 10 m с модел 200VF5.
Работен диапазон до 43° C
Системата работи на температура до 43° C, което позволява инсталиране на различно местоположение.
Покритие срещу корозия
Възможност за избор на тип ребро със или без покритие срещу корозия. Покритието срещу корозия предотвратява увреждането от солта за по-дълъг експлоатационен живот.
Отвор за оползотворяване на топлината
За да се намалят оперативните разходи, като опция се предлага отворът за оползотворяване на топлината. Чрез използване на генерираната при охлаждането топлина към източника на енергия за отопление.
Автоматичен вентилатор
Микропроцесорното управление автоматично настройва скоростта на външния вентилатор при CO2 системите за ефективна работа.
5 години гаранция на компресора
Даваме пет години гаранция на всички компресори за външни тела от гамата.
BMS свързаност
Системата може да се наблюдава чрез главна система за мониторинг.


Защо CO2?
CO2: Естествен хладилен агент
Регламентът на ЕС за ФПГ е основен приоритет за европейските страни. Той осигурява спазването на изменението от Кигали, което подкрепя международните ангажименти по отношение на климата за парниковите газове и води до глобалния преход към безвредни за климата технологии без HFC.
Въглеродният диоксид (R744) отново заема своето място в света на охлаждането. Водено от загрижеността си за околната среда, законодателството изисква приемане на „алтернативни“ хладилни агенти, като CO2.
CO2 е екологично решение с нулев ODP (озоноразрушаващ потенциал) и GWP (потенциал за глобално затопляне) = 1, което означава, че се намира като естествено вещество в атмосферата.
В Европа е въведено поетапно намаляване на HFC (флуоровъглеводороди) след представяне на Регламента за флуорираните парникови газове от 2015 г.
Страни по целия свят активно се подготвят да приемат необходимото вътрешно законодателство за прилагане на споразумението за намаляване на използването на HFC.

Panasonic вече може да предложи решение в Европа с хладилни системи, използващи CO2, за да предотврати глобалното затопляне и да подкрепи щадящи околната среда предприятия за търговия на дребно. Следващата таблица показва колко добре работи R744 (CO2) по отношение на въздействието върху околната среда и безопасността.

ODP (озоноразрушаващ потенциал) = 0

GWP (потенциал за глобално затопляне) = 1

CO2. Хладилен агент от следващо поколение: ODP: 0 - GWP: 1 - Не е запалим – Токсичност: Не

Амоняк. Хладилен агент от следващо поколение: ODP: 0 - GWP: 0 - Леко запалим – Токсичност: Да

Изобутан. Хладилен агент от следващо поколение: ODP: 0 - GWP: 4 - Запалим – Токсичност: Не

R410A Настоящ хладилен агент: ODP: 0 - GWP: 2 090-3 920 - Не е запалим – Токсичност: Не

Сравнение на емисии на CO2 
1 – единица: т/год 
2 – температура на фризера 
3 – температура на хладилника 
4 – Общо (наши собствени изследвания в Япония) 
5 – Прякото въздействие представлява ефекта от изтичане на хладилен агент, в сравнение между R744 (CO2) и R404A.
6 – Непрякото въздействие представлява емисиите на CO2, свързани с консумацията на енергия от агрегат с CO2 и конвенционалните агрегати.


ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ:

25,4% дълбоко замразяване

16,2% Охлаждане


CO2 ЕМИСИИ:

67% намаление