Симулатор на концентрация


Вижте как nanoe™ X запълва пространствотоЗапочнете симулация

Симулаторът за концентрация на nanoe™ X ви позволява да видите разпределението на nanoe™ X във времето и да научите нивото на концентрация с очакваните ползи.

Огромно количество наноe™ X се разпределя от въздушния поток на климатиците и пречиствателя на въздуха, за да запълни активно цялото пространство. Те създават определено ниво на концентрация в зависимост от размера на пространството.


nanoe™ X може да потиска определени бактерии и вируси, плесени, алергени, полени и опасни вещества, както и да дезодорира.

Всички те са невидими, но замърсителите съществуват около вас и nanoe™ X реагира на тях.


Решаващите фактори са хидроксилните радикали.

Колкото повече хидроксилни радикали се генерират, толкова повече ползи се очакват.

*Резултатът се основава на условията за симулация и може да се различава от концентрацията, измерена в реално помещение.