Гама Mini ECOi LZ2 R32

За ненатоварена търговска и домашна употреба. Най-гъвкавата система VRF досега.
Отговаря на нуждите за ненатоварени търговски приложения.
За първи път в отрасъла: 8 и 10 HP Mini VRF вътрешни тела с R32.


Гама Mini ECOi LZ2 4 до 10HP – R32

Изключителна ефективност в компактно тяло и непрекъсната работа дори при екстремни външни температури.

1

Нисък потенциал за глобално затопляне и по-малко хладилен агент.

Новата гама Mini ECOi LZ2 използва щадящ околната среда хладилен агент R32, намаляващ общото количество хладилен агент с 20% и повече, което води до по-нисък потенциал за глобално затопляне, намален със 75%*.

*В резултат от прилагането на R32 и същевременно намаляване на общото количество хладилен агент.

2

Изключителна ефективност при най-тежките външни условия.

Преработена за по-добра производителност, гамата LZ2 осигурява изключителни спестявания със SEER нива до 8,5 и SCOP нива до 5,05 (за 4HP модела). Широката гама външни тела от 12 kW до 28 kW може да работи и при екстремни външни температури – до -20° C при отопление и до 52° C при охлаждане, което осигурява много широк диапазон на работа.

3

Повече гъвкавост за Вашия проект.

Гамата ECOi LZ2 осигурява лесна инсталация с големи дължини на тръбните пътища и малки размери в леко тяло. Разнообразие от вътрешни тела, поддържащи предлагания като опция датчик за утечки на хладилния агент на Panasonic, което увеличава гъвкавостта за монтажистите. Широка гама от индивидуални контролери и контролери за централизирано управление, новото поколение Smart и Service Cloud, както и приложения за крайни потребители и монтажисти, осигуряват едно напълно персонализируемо решение за мониторинг и контролиране.


Минимално въздействие върху околната среда

ПОТЕНЦИАЛЪТ ЗА ГЛОБАЛНО ЗАТОПЛЯНЕ Е НАМАЛЕН СЪС
75%

Panasonic създаде гамата LZ2, за да сведе до минимум въздействието върху околната среда на системата. Хладилен агент R32 с ниско GWP и най-високи нива на ефективност гарантират това през целия експлоатационен живот.


Изключителни спестявания

VRF с изключителна енергийна ефективност.

По-ефективни SEER (8,50) и SCOP (5,05).

Широк работен диапазон: от -20° C при отопление до 52° C при охлаждане.

 • Подобрява защитата, като работи без прекъсване. Нови и уникални вътрешни тела с nanoe™ X с хидроксилни радикали във водата
 • SEER нива до 8,50 и SCOP нива до 5,05 (за 4HP модела)
 • Нисък потенциал за глобално затопляне и значително намалено количество на хладилния агент
 • Подобрена свързаност с дистанционни управления CONEX и поддръжка на приложение, приложения Smart и Service Cloud и поддръжка за комуникационни протоколи за интеграция на система за сграден мениджмънт
 • Разнообразието от вътрешни тела, които могат да бъдат свързани, дава възможност за широка гама от инсталации със и без смекчаващи мерки за хладилния агент
 • Увеличено съотношение на капацитета вътрешни/външни тела до 150%
 • Работа в тих режим с нисък спад на капацитета
 • Същата идентичност на Panasonic като при компресорите Panasonic и прецизен контрол на температурата благодарение на термодатчиците за температура на изпускане на кондензаторния агрегат във вътрешното тяло
 • Непрекъсната работа при екстремни външни температури: от -20° C (отопление) до 52° C (охлаждане)
 • Гъвкави смекчаващи мерки с датчик/аларма за утечки на хладилния агент на Panasonic, който трябва да бъде инсталиран само при необходимост


За най-трудните пространства.

Малка височина: 996 mm

Системата VRF Mini ECOi LZ2 R32 е идеалното решение, което ще се побере във всяко място на приложение благодарение на компактния си дизайн и поддръжка за големи дължими на тръбните пътища.


Разширен диапазон на работните условия

Системата VRF LZ2 mini е изключително надеждна дори при най-трудните условия. Агрегатите могат да работят в режим на охлаждане при екстремни температури – до 52° C при охлаждане, и до -20° C в режим на отопление.
Условия на работа при охлаждане.
Температура на външния въздух ˚C (сух термометър).
Условия на работа при отопление.
Температура на външния въздух ˚C (мокър термометър).


Новата гама Mini ECOi LZ2 предлага оптимална производителност при всякакви климатични условия.


Работа в тих режим с нисък спад на капацитета

Panasonic предлага на клиентите си водещи технологии, създадени да осигуряват оптимална производителност дори при работа в тих режим на нашите системи за климатизация.


Сравнение на тих режим – Panasonic 8 и 10HP R32 спрямо R410A.
% намаляване на мощността


a. Номинална | b. Ниво 1 | c. Ниво 2 | d. Ниво 3 | e. Ниво 4


Контролът е от ключово значение за по-добър комфорт и спестявания

CZ-RTC6 и CZ-RTC6BL са съвместими със системите R32 Mini ECOi. CZ-RTC6 може да се използва като жично дистанционно управление.
Освен това, благодарение на Bluetooth® връзката си, CZ-RTC6BL предлага възможността да използвате приложението H&C Control от Panasonic, което отговаря идеално на изискванията на крайните потребители, доставчиците на услуги и монтажистите.
Приложение H&C Control от Panasonic.
Подробна настройка на работата. Подробна настройка на поддръжката.


Налични функции на приложението H&C Control от Panasonic:
 • ВКЛ./ИЗКЛ., режим, температура, дебит и посока на въздушния поток
 • Седмичен таймер
 • Всички функции за икономия на енергия
 • Алармен дисплей и хронология
 • Регистрация на данни за връзка с техническо обслужване
 • Означение за филтъра
 • Автоматично адресиране
 • Пробен пуск
 • Проследяване на показанията на датчика
 • Режим на прости настройки
 • Режим на подробни настройки
 • Заключване на бутоните
 • Управление на вентилатора
 • Регулиране на контраста на дисплея
 • Ротация, резервираност
 • Тих режим
 • nanoe™ X


Увеличаване на мащаба на възможностите Ви за управление от една зона до географски разпръснати съоръжения

Гамата LZ2 е напълно съвместима с всички решения за управление и свързване от Panasonic. Широка гама от индивидуални контролери, дистанционни управления за хотелски стаи, предлагани като опция безжични адаптери, VRF Smart Connectivity+, лесно свързване на система за сграден мениджмънт с P-Link и съвместимост с AC Smart Cloud. Гамата LZ2 е най-гъвкавото R32 решение за управление и мониторинг на пазара.

Опции за контрол.
Индивидуални контролери – жични/безжични:
CZ-RTC5B
CZ-RTC6 / BL
Smart Connectivity+
CZ-RWS3
PAW-RE2C4-MOD
PAW-RE2D4
CZ-CAPWFC1 Wi-Fi адаптер
CZ-CENSC1
Контролери за централизирано управление:
CZ-64ESMC3
CZ-256ESMC3
CZ-ANC3
AC Smart/Service Cloud (CZ-CFUSCC1)
Централизирано управление. Свързване чрез генерична връзка за оборудване:
CZ-CAPDC3
CZ-CAPC3
CZ-CAPBC2
CZ-CFUNC2
Интерфейс на система за сграден мениджмънт с P-Link:
Интерфейси за свързване на вътрешно тяло.
Интерфейси за свързване на P-Link.


Съвместими с широка гама вътрешни тела и контроли

Като разширение на VRF гамата на Panasonic, новите mini ECOi R32 са съвместими с широка гама от вътрешни тела и могат да използват всички мащабируеми решения за управление и мониторинг на Panasonic.
Широка гама от вътрешни тела, поддържащи предлагания като опция датчик/аларма за утечки R32 на Panasonic или разполагащи с вградени датчици, осигуряват голяма гъвкавост за всички видове монтаж.

4-пътна касета 90х90.
Свързва се към датчик за утечки на хладилен агент Panasonic R32.
nanoe™ X като част от стандартното оборудване.
4-пътна касета 60x60.
Свързва се към датчик за утечки на хладилен агент Panasonic R32.
За стенен монтаж.
Свързва се към датчик за утечки на хладилен агент Panasonic R32.

Тънък дизайн за скрит монтаж с променливо статично налягане.
Свързва се към датчик за утечки на хладилен агент Panasonic R32.
Адаптивен въздухопровод с променливо статично налягане.
2 бр. датчици за утечки на хладилен агент Panasonic R32.
nanoe™ X като част от стандартното оборудване.

Хармония от природата на закрито