CONEX. Нови устройства и приложения

CONEX осигурява комфорт и контрол за различните нужди на потребителя

1

Интуитивно управление със стилен дизайн.

· Опростено управление с един поглед
· Изчистен лицев панел с напълно плосък и черен LCD дисплей
· Компактно тяло, само 86x86 mm

2

Управлявайте комфорта от Вашия смартфон.

· Гъвкави опции за управление с IoT интеграция
· Ново приложение H&C Control от Panasonic за ежедневно дистанционно управление
· Приложение Comfort Cloud от Panasonic за дистанционно управление 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината

3

Лесно обслужване с приложение за сервизна поддръжка.

· Бързо и лесно настройване на приложение за системна настройка
· Приложението H&C Diagnosis от Panasonic позволява на потребителя да получи подробни данни за работата на системата
* Използването на приложения зависи от модела на дистанционното управление.

Достъпно, гъвкаво и мащабируемо с различни контролери и приложения.

Перфектно отговаря на изискванията на съвременното управление от краен потребител, специалисти по монтаж и обслужване.

С функцията nanoe™ X – технология с преимуществата на хидроксилните радикали.

CONEX с IoT интеграция

Новите серии жични дистанционни управления са напълно интегрирани с IoT решения, разработени от Panasonic.
Със смартфон или таблет са възможни подробна настройка на работата и поддръжката, както и сервизно обслужване.
Новото приложение H&C Diagnosis от Panasonic 1).
Функция за проверка на услугата (подробни данни за работата и др.).
Новото приложение H&C Control от Panasonic 2).
Подробна настройка на работата.
Подробна настройка на поддръжката.
Приложение Panasonic Comfort Cloud 3).
Подробна настройка на работата.
Дистанционно управление през Wi-Fi.
a. Услуга и монтаж на Panasonic.
b. Краен потребител.
1) Изисква се интерфейс за проверка на услугата, когато приложението се използва от външно местоположение. Изисква се жично дистанционно управление (CZ-RTC6BL или CZ-RTC6BLW), когато приложението се използва от вътрешно местоположение. Налично от зима 2020, съвместимо с външно тяло PZ3 и PZH3.
2) Изисква се CZ-RTC6BL или CZ-RTC6BLW.
3) Изисква се CZ-RTC6BLW.


Гъвкава опция за управление с IoT интеграция. 3 различни приложения за индивидуална употреба.


Обслужване и монтаж

Приложение H&C Diagnosis от Panasonic.
· Инструмент за диагностика и отстраняване на неизправности

Налични функции:
· AC управление (системен изглед и изглед на кръг за охлаждане)
· Данни в реално време (вътрешно и външно тяло)
· Диаграма и графика на цикъла на хладилния агент
· Запис на данни
· Хронологични данни
· Таблици с кодове за грешка

Опция 1: вътрешна страна. Обслужване и монтаж.
Опция 2: външна страна. Обслужване и монтаж на Panasonic.
* Само за комбинации от външни и вътрешни тела PACi NX.
** Нов интерфейс за проверка на услугата (опция).

Обслужване и монтаж, краен потребител.

Приложение H&C Control от Panasonic.
· Подробна оперативна настройка
· Подробна настройка на поддръжката
Налични функции:
· ВКЛ./ИЗКЛ., режим, температура, дебит и посока на въздушния поток
· Седмичен таймер
· Всички функции за икономия на енергия
· Алармен дисплей и хронология
· Означение за филтъра;
· Автоматичен адрес
· Пробен пуск
· Проследяване на показанията на датчика
· Режим на прости настройки
· Режим на подробни настройки
· Заключване на бутоните,
· Управление на вентилаторите
· Настройка на контраста на дисплея
· Ротация, резервираност
· Тих режим
· nanoe™ X
· Електропотребление
· Наименование на тялото
* Външни тела PACi, PACi NX, ECOi, газова термопомпа (само PACi NX в комбинация с CZ-RTC6BLW.)

Краен потребител

Приложение Panasonic Comfort Cloud.
· Дистанционно управление през Wi-Fi.
Налични функции:
· ВКЛ./ИЗКЛ.
· Режим
· Температура
· Дебит на въздушния поток
· Посока на въздушния поток
· Седмичен таймер
· Ограничаване на диапазона за задаване на температура
· Мониторинг на електропотреблението
· Алармен дисплей
· nanoe™ X

Матрица за свързаност

Модел
Жична връзка, съвместима с
Безжични функции
Съвместимост на приложението
Приложение Panasonic Comfort Cloud.
Приложение H&C Control от Panasonic
Приложение H&C Diagnosis от Panasonic
Настройки на външно тяло (дистанционно управление, свързано с вътрешно тяло)

* Когато е свързано с комбинация от външно и вътрешно тяло PACi NX.
CZ-RTC6
PACi, PACi NX, ECOi, GHP
Няма възможност за безжична връзка
√ Само PACi NX*
CZ-RTC6BL
PACi, PACi NX, ECOi, GHP
Bluetooth®


√ PACi, PACi NX, ECOi, GHP
√ Само PACi NX*
√ Само PACi NX*
CZ-RTC6BLW
Само PACi NX
Bluetooth® + Wi-Fi


√ Само PACi NX
√ Само PACi NX*
√ Само PACi NX*