Панелът за управление

Панелът за управление позволява прецизно управление на температурата в зависимост от външните условия, за максимална ефективност и комфорт.
От него много лесно се задава температурата на отопление, както и тази на бойлера за гореща вода.
Empty
Лесно програмиране на панела за управление
Температурата в първичния контур се управлява в зависимост от външната температура.
На диаграмата по-долу е показано кои параметри се настройват от дистанционния контролер при пускане на системата в експлоатация.
Специалистът, който инсталира системата, трябва да зададе и желания работен режим: с приоритет на отоплението или на горещата вода.

OD(LO) = долен праг на външната температура
OD(HI) = горен праг на външната температура
W(LO) = горен праг на температурата на водата при външна температура на долния праг
W(LO) = долен праг на температурата на водата при външна температура на горния праг