Системен контролер (CZ-64ESMC2)

Индивидуално управление е възможно за макс. 64 групи, 64 вътрешни тела
Управление на 64 вътрешните тела, разделени в 4 зони. (Една зона може да има до 16 групи, а една група – до 8 тела.)
Управлението е възможно за: ВКЛ./ИЗКЛ., работен режим, скорост на вентилатора, посока на въздушния поток (само когато се ползва без дистанционен контролер), оперативен мониторинг, мониторинг на алармите, вентилация, забрана на локалното действие на дистанционен контролер, и т.н.

Индивидуално: Възможни са всички операции от дистанционния контролер. Но съдържанието ще се върне към последно използваните настройки на контролера.
Централно 1: Дистанционният контролер не може да се използва за ВКЛ./ИЗКЛ. (Всички други операции от него са възможни.)
Централно 3: Дистанционният контролер не може да се използва за промяна на режима на работа или промяна на зададената температура. (Всички други операции от него са възможни.)
Централно 4: Дистанционният контролер не може да се използва за промяна на режима на работа. (Всички други операции от него са възможни.)

Размери (В x Ш x Д): 120 x 120 x 21 + 69 мм (размер на вграждане).
Захранване: 220 до 240 В, променлив ток
В/И част: Дистанционно входиране (ефективен волтаж: 24 В прав ток): всички ВКЛ./всички ИЗКЛ. Дистанционно извеждане (безпотенциален контакт): Всички ВКЛ./Всички ИЗКЛ. (външно захранване в границите на 30 В променлив ток, макс. 1 А).
Обща дължина на окабеляването: 1 км
Възможна е съвместна употреба с дистанционен контролер, интелигентен контролер, таймер с график и т.н.
(Максималният брой системни контролери, които можете да свържете е 10, вкл. другите централни контролери на същата верига.)
(В случай на съвместна употреба с безжичен дистанционен контролер ще бъдат налице ограничения за режима на управление.) Моля, използвайте го сам с Individual и Central 1.

Възможно е управление на системи без дистанционен контролер – както на главни, така и на подчинени такива (но не повече от общо 2).
Външни контакти на централни дистанционни управления
Терминали за дистанционен мониторинг:
А1) Входен сигнал за едновременно ВКЛ. на климатици
А2) Входен сигнал за едновременно ИЗКЛ. на климатици
А3) Общ входен сигнал за ВКЛ. или ИЗКЛ. на климатиците
B1) Изходен сигнал за оперативен статус
B2) Изходен сигнал за аларма
B3) Общ индикационен изходен сигнал
Имате избор между 10 различни варианта да подберете този режим на управление, който най-добре съответства на условията.
А.Работен режим: Може да се избере режим на централно управление или на дистанционно такова
Режим на централно управление: Системният контролер влиза в ролята на уред за централизирано управление. (Настройките от дистанционния контролер могат да бъдат забранени, като се забрани локалното управление от системния контролер.)
Режим на дистанционен контролер: Системният контролер се използва като дистанционен такъв. (Настройките от системния контролер могат да бъдат забранени, като се забрани локалното управление от друг централен контролер.)
Б.Режим на задаване на номер на контролирания агрегат: Имате избор между режим „всички“ (All mode) и режим на зона 1, 2, 3, 4.
Режим „всички“ (All mode) можете да изберете всички, зона или група.
Режим Зона 1, 2, 3 или 4: настройката се отнася единствено за вътрешните тела от зони 1, 2, 3 или 4.
A. Примерен режим на управление 2: Центр. управление на зона 1
B. Примерен режим на управление 3: Дистанц. управление на зона 2
C. Примерен режим на управление 4: Центр. управление на зона 3
D. Примерен режим на управление 5: Дистанц. управление на зона 4
E. Примерен режим на управление 1: Централизирано управление на всички
F. Системен контролер
G. Индивидуален дистанционен контролер
H. Управление в група
I. Система без дистанционен контролер
J. Управление на група без дистанционен контролер