Системи за централизирано управление

НОВИ системи за централизирано управление
Специално разработено уебприложение за централизирано управление на системи въздух-вода (A2W) и газови термопомпи (GHP). Експлоатацията и мониторингът на устройства, свързани към новата система за управление, може да бъде осъществено както дистанционно, така и локално от всяко устройство, свързано с интернет (лаптоп, таблет, мобилен телефон). Новата система ще улесни взаимодействието с климатичните системи, като подобри контрола, а също и глобалното управление на инсталациите. Приложението ще взаимодейства с различните агрегати, независимо дали са свързани в една и съща интранет мрежа или се намират на различни места, като потребителят ще получава информация по всяко време. По този начин решението ни се справя с основните ограничения като поддръжка на място и липса на централизация. В допълнение то предлага значителни подобрения по отношение на контрола:
 • Климатиците могат да бъдат групирани, като се конфигурират без ограничение
 • Възможност за използване на групови и серийни команди (последователно)
 • Алармите и събитията могат да се управляват по-ефективно – и още много други функции...
Функции на настоящата система Оперативни функции
 • Стартиране и спиране
 • Настройки на температурата
 • Избор на работен режим
 • Настройки на скоростта на вентилатора и посоката на обдухване
 • Забрана за използване на дистанционен контролер
Оперативен мониторинг
 • Мониторинг на оперативния статус и алармите
 • Мониторинг на сигналите за почистване на филтъра
 • Извеждане на регистрационните файлове за аларми
Програмиране на таймери
 • До 50 вида седмични таймери
 • Ваканционни и специални дни
Настоящ монтаж
Основни ограничения: Децентрализация: необходимо е свързване към всеки CZ-WEB един по един, за да се управлява инсталацията.
Поддръжка на място: Достъпът е ограничен до локалната мрежа.

* Интернет
Предлага се надеждно решение за подобряване на съществуващите функционалности
 • Таймер
 • Управление от дистанция посредством облачно приложение [Web Cloud Application] или локално такова. Достъп по всяко време и от всяка точка – чрез устройство с интернет достъп
 • Централизирано управление: контролирайте няколко инсталации от общ интерфейс. Идеално решение за организации с няколко обекта.
 • Лесен мониторинг и поддръжка, благодарение на възможността за групови и серийни команди. Лесен мониторинг на сложни инсталации
 • Сигурен дистанционен достъп. Мощни средства за защита на идентичността и лесен контрол на достъпа
Преимущества
Новото решение за централизиран контрол на системи за климатизация предлага значителни преимущества за различните участници:

За собствениците на сградата:
 • Максимална ефективност на оборудването
 • Енергоспестяване
 • Удължаване на експлоатационния живот
 • Икономии от разходите за поддръжка

За обслужващите фирми:
 • Научаване в реално време за всеки възникнал проблем
 • Възможност за превантивни аларми
 • Намаляване на броя на планираните посещения (предупреждения и дистанционен контрол)
 • По-ефективна поддръжка