Възможности за свързване на Aquarea: Отличната гъвкавост за интегриране във вашите KNX / EnOcean / Modbus проекти позволява пълно двупосочно наблюдение и управление на всички функционални параметри

Panasonic работи съвместно с партньорите, за да осигури оптимални решения за клиентите си. Партньорът ни е разработил специално за Panasonic набор от интерфейси с оглед осигуряването на пълен мониторинг и контрол, както и пълна функционалност на цялата продуктова линия Aquarea от инсталации KNX, EnOcean и Modbus.
Това решение за свързване е разработено от трета страна – моля, свържете се с Panasonic за повече информация.
Empty
Интерфейс за свързване на Aquarea към KNX
Служебно наименование: PAW-AW-KNX-1i
Новият интерфейс Aquarea-KNX позволява пълно двупосочно наблюдение и управление на всички функционални параметри на Aquarea от инсталации KNX.
 • Компактни размери. / Бързо инсталиране с възможност за скрит монтаж.
 • Не изисква външно захранване.
 • Директна връзка с тялото.
 • Пълна съвместимост с KNX. Управление и следене, чрез сензори или рутери, на променливите на вътрешното тяло, кодовете за грешки и индикацията.
 • Климатикът може да се управлява едновременно от дистанционното управление на агрегата Aquarea и от устройствата KNX.
Интерфейс за свързване на Aquarea към EnOcean
Служебно наименование: PAW-AW-ENO-1i
Новият интерфейс Aquarea-EnOcean позволява пълно двупосочно наблюдение и управление на всички функционални параметри на Aquarea от инсталации EnOcean.
 • Компактни размери. / Бърз монтаж.
 • Не изисква външно захранване.
 • Бързо свързване към агрегата Aquarea, като се ползват същите параметри като на дистанционния контролер.
 • Пълна съвместимост с EnOcean. Управление и следене, чрез сензори или рутери, на променливите на вътрешното тяло, кодовете за грешки и индикацията.
 • Климатикът може да се управлява едновременно от дистанционното управление на агрегата Aquarea и от устройствата EnOcean.
Интерфейс за свързване на Aquarea към Modbus
Служебно наименование: PAW-AW-MBS-1
Новият интерфейс Aquarea-Modbus RTU Slave позволява двупосочен мониторинг и управление на всички функционални параметри на Aquarea от инсталации Modbus.
 • Компактни размери. / Бързо инсталиране с възможност за скрит монтаж.
 • Не изисква външно захранване.
 • Директна връзка с тялото.
 • Пълна съвместимост с Modbus. Управление и мониторинг на стойностите на вътрешните променливи, характеризиращи работата на вътрешното тяло, кодовете за грешки и съобщенията чрез системата за сграден мениджмънт или PLC Modbus Master.
 • Климатикът може да се управлява едновременно от дистанционното управление на агрегата Aquarea и от устройството Modbus Master.
Empty
1. 4 двоични входа
2. Интерфейс
3. EnOcean комутатор
4. EnOcean дистанц. управление
5. Магнитна карта
6. Сензор за движение
7. Система за сграден мениджмънт