Нов дистанционен контролер за Aquarea. Нови функции

Panasonic въвежда ново дистанционно управление през 2014 г. – за подобряване на ефективността и комфорта и реализиране на максимални икономии.
Нововъведения в дистанционното управление
Усъвършенстван потребителски интерфейс:
1. Добавен е режим „на почивка“
2. Добавено е показване на консумацията на електроенергия
LCD дисплей:
1. Странично разширяване на LCD дисплея с извеждане на текущия режим отляво и отдясно
2. Добавяне на AUTO [автоматичен режим] и отпадане на размразяването (вместо това heat [отопление] премигва)
3. Извежда се EXT SW OFF вместо „Не е налично“
4. Добавени са означения kWh [кВтч] и Hr [часа]
Бутони:
5. Добавен е бутон за режима „на почивка“
6. Сменени са местата на бутоните force [сила] и error reset [зануляване на грешка]
Нови функции за специалиста по монтажа
Подово отопление – режим „влагоулавяне за бетон“
Как да заключим режима на охлаждане
Управление на помпа от клас А със 7 скорости

Подово отопление – специфичен режим на изсушаване: Позволява бавното повишаване на температурата на подовото отопление чрез софтуер.
1. Temperature [Температура]
2. 1 стъпка на ден (макс. 99 стъпки) Мин 25 °C до 55 °C
3. Ден
Режим на отопление и охлаждане: Оторизираният партньор-доставчик на услугата или оторизираният специалист по монтажа може да включи на място режима на охлаждане посредством специална операция през дистанционното управление.

Помпа със 7 скорости: Скоростта на помпата може да се избира от дистанционното управление.
Нови функции за крайния потребител
Автоматичен режим за отопление и охлаждане
Показване на електропотреблението
Задаване на режим „на почивка“

Автоматичен режим: Автоматично превключва от отопление към охлаждане в зависимост от външната температура.
Консумация на енергия: Показва електропотреблението на термопомпата в три раздела: отопление, охлаждане и гореща вода за бита и извежда стойността на общата консумация.

Режим „на почивка“: Позволява на системата да достигне предварително зададената температура след приключване на почивката Ви.