Aquarea High Performance за нови инсталации и домове с ниско потребление

Максимални икономии, максимална ефективност, минимални емисии на CO2, минимум заето пространство.
Panasonic създаде новите термопомпи Aquarea сплит системи и моноблок за домове с изисквания за висока ефективност.
Aquarea може да работи дори при -20 °C – независимо какво е времето! Новата Aquarea се монтира лесно както в нови, така и в съществуващи инсталации, във всички видове сгради.
Новата високоефективна Aquarea Ви помага да отговорите на строгите изисквания към сградите и да намалите разходите
Отоплението и производството на гореща вода имат пряко отношение към електропотреблението вкъщи. Ефективните термопомпи на Panasonic могат да помогнат за значително намаляване на електропотреблението вкъщи.
Общо електропотребление на средностатистическата къща, сравнена с енергийния разход с термопомпи Panasonic

Графика 1: Общо електропотребление на средностатистическата къща¹
Графика 2: Електропотребление с термопомпи Panasonic

1. Отопление / 2. Гореща вода за битови цели / 3. Уреди за дома³ / 4. Икономии

1. Източник: IDEA, European values 2010. Консумация на средностатистическата къща с 80 кВтч/(м².година).
2. Източник: Panasonic, симулация RT2012, къща с 50 кВтч/(м².година) на година, снабдена с термопомпа Panasonic.
3. Напр. хладилник, телефон, фурна, ...
Основни характеристики на продуктовата линия
Нова помпа от клас А с постоянен дебит на вода (динамично управление на помпата) за 5 кВт моноблок

Сравнение на електропотреблението на стандартните помпи и помпите от клас А
  • Помпата от клас А коригира налягането на водата според потреблението, намалява електропотреблението, шума на вентилите, като същевременно улеснява монтажа.
  • Няма нужда от допълнителен нагревател за поддържане на мощността при -15° С, високата ефективност е гарантирана дори при тази температура
  • Добавени са много нови функции на дистанционното управление: автоматичен режим, режим „на почивка“, показване на консумацията на електроенергия
Помпата от клас А значително намалява електропотреблението

Еквивалентно на икономия от 100 евро/година (базирано на немския пазар: приема се, че стандартната помпа може да варира в зависимост от консумацията и цената на тока).
Помпите са високоефективни

При -15 °C* / При -7 °C* / При +2 °C* / При +7 °C*
1: COP / 2: Мощност на отопление
* Вода за отопление с темп. 35 °C
С термопомпа Panasonic няма нужда от увеличаване на размера й, за да се достигне желаната мощност при ниски температури.
  • Специален софтуер за къщи с ниско потребление, който позволява термопомпата да произвежда гореща вода с темп. 20 °C. Това е необходимо през сезоните, през които е нужно малко отопление.
  • Няма нужда от допълнителен разширителен съд, тъй като уредът вече разполага с 6-литров такъв.
  • Няма нужда от буферен резервоар, тъй като термопомпата Panasonic разполага с инверторен компресор, който може да регулира капацитета. (Моля, проверете в ръководството за обслужване какъв е минималният обем вода, необходим на системата)
  • В комплекта на термопомпата има ел. нагревател 3 кВт
  • Термопомпите Panasonic могат да работят при външна температура до -20 °C и гарантират постигане на мощността без нужда от резервно отопление до -15 °C
  • Термопомпите Panasonic са много тихи и имат нощен режим за допълнително обезшумяване. Вижте калкулатора на шум на www.panasonicproclub.com

A: Мощност в кВт
B: Външна температура
C: Не се губи мощност дори при -15 °C, няма нужда от увеличаване на размера на термопомпата
D: Висока гъвкавост с инверторните компресори на Panasonic / Висока ефективност дори при частично натоварване
Е: Мощност, необходима за отопляването на дома
F: Термопомпата на Panasonic не се нуждае от нагревател, тъй като не се наблюдава загуба на мощност
G: Мощността на термопомпите на други производители трябва да бъде по-висока отколкото при термопомпите на Panasonic
H: Ниската ефективност изисква висока мощност
I: Друга термопомпа
J: Термопомпите от други производители се нуждаят от електрически нагревател, за да отговорят на нуждите от отопление на къщата
Обръща се специално внимание на нивата на шума – Panasonic създаде нощен режим за намаляване на шума при необходимост.
1. Звуковото налягане се замерва на 1 м от външното тяло и на 1.5 м височина.
2. При нормални условия и работа в режим на отопление при +7 °C (вода за отопление с темп. 35 °C) за външни тела с два вентилатора. За външни тела с един вентилатор – понижаването на шума при нощен режим е 3dB(A).
A. Нормален режим / B. Нощен режим² / C. Ниво на шума