Ευκαιρίες απασχόλησης για έμπειρους επαγγελματίες


Προσφέρουμε πληθώρα ευκαιριών απασχόλησης για έμπειρους επαγγελματίες που θέλουν να ενταχθούν σε έναν από τους τοπικούς οργανισμούς πωλήσεων στην εκάστοτε χώρα ή για επαγγελματίες που θέλουν να εργαστούν στα κεντρικά γραφεία της Panasonic Heating & Cooling Solutions όπου απασχολούνται εργαζόμενοι από όλες τις χώρες της Ευρώπης. Προσφέρουμε θέσεις απασχόλησης για ειδικούς, αλλά και σταδιοδρομίες σε επίπεδο ηγεσίας, ανάλογα με τις γνώσεις και τις δεξιότητές σας.

 


Βρες την ιδανική επιλογή για εσένα


Τοπικός οργανισμός πωλήσεων
Πωλήσεις / Μηχανική πωλήσεων / Πελάτες-κλειδιά
Τεχνική υποστήριξη πελατών
Marketing
Προγραμματισμός ζήτησης
Μηχανική πωλήσεων

Κεντρικά γραφεία
Τεχνικός προγραμματισμός προϊόντων
Έρευνα και ανάπτυξη
Προγραμματισμός ζήτησης
Ανθρώπινοι πόροι
Οικονομικά
Εφοδιαστική αλυσίδα
 

Αφού γίνεις μέλος της Panasonic Heating & Cooling, σε συνεργασία με τον προϊστάμενό σου, θα συμφωνήσεις σε ένα πρόγραμμα ένταξης και ενσωμάτωσης. Θα μάθεις σχετικά με τη δομή της εταιρείας, σχετικά με τις ευθύνες κάθε τμήματος, ενώ θα ενημερωθείς και για την επιχειρηματική φιλοσοφία και τις αξίες της Panasonic.
 

Βρες μια κατάλληλη θέση στην πύλη ευκαιριών εργασίας ή στείλε μας μια ανεξάρτητη αίτηση