Η εταιρική μας κουλτούρα

 
 


Αυτόνομη ευθύνη

Στην Panasonic Heating & Cooling Solutions αναμένουμε από όλους τους εργαζομένους μας να κάνουν συνεχείς προσπάθειες στην κατεύθυνση της αυτοβελτίωσης. Πιστεύουμε στην αυτόνομη ευθύνη κάθε ανθρώπου. Κάθε εργαζόμενος πρέπει να απολαμβάνει την αυτονομία που χρειάζεται για να εκπληρώνει, με τον καλύτερο τρόπο, τα καθήκοντα του ρόλου του. Ταυτόχρονα, είναι ευθύνη του προϊσταμένου να διασφαλίζει ότι ο εργαζόμενος έχει τις γνώσεις και τα εργαλεία που χρειάζεται.


Ατομική ανάπτυξη

Στόχος μας είναι να στηρίζουμε την ανάπτυξη των εργαζομένων μας όσο καλύτερα μπορούμε, έχοντας πάντα ως γνώμονα τις βασικές αξίες της Panasonic. Αν και στηρίζουμε την αυτονομία κάθε ατόμου σε ό,τι αφορά την ανάληψη ευθύνης, αυτό που μας κάνει να βάζουμε τα δυνατά μας είναι η συλλογική σοφία του οργανισμού ως συνόλου. Προσφέρουμε ίσες ευκαιρίες σε όλους, έτσι ώστε να μπορούν να αναλαμβάνουν προκλήσεις ανάλογα με τα δικά τους μοναδικά χαρακτηριστικά και τις εμπειρίες τους.


Συνεργατικό περιβάλλον

Πιστεύουμε ότι ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από ανοιχτή επικοινωνία είναι απαραίτητο για να μπορούν οι εργαζόμενοι να αισθάνονται ασφαλείς και να αξιοποιούν στο μέγιστο τις ικανότητές τους. Η επικοινωνία ιδεών και γνώσεων σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας και σε όλες τις λειτουργίες είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη της εταιρείας.Δεοντολογικές επιχειρηματικές πρακτικές

Στον πυρήνα της επιχειρηματικής μας φιλοσοφίας βρίσκεται η ιδέα ότι θέλουμε να αναπτύσσουμε προϊόντα που προάγουν κοινωνία και συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων. Αυτό το πετυχαίνουμε βελτιώνοντας συνεχώς την ενεργειακή μας αποδοτικότητα, τις πρακτικές της εφοδιαστικής μας αλυσίδας και τη διαδικασία παραγωγής των προϊόντων μας.

Διαβάστε περισσότερα για τις ενέργειες βιωσιμότητας της εταιρείας και για τον ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ της Panasonic:
Οικολογικές και έξυπνες ιδέες
Βιωσιμότητα