Τα βήματα της διαδικασίας

Νιώθετε την επιθυμία και τον ενθουσιασμό που χρειάζεται για να μπείτε στην ομάδα μας; Τα βήματα για την υποβολή αίτησης για μία από τις ευκαιρίες απασχόλησης που προσφέρουμε είναι απλά. Μάθετε περισσότερα για τον τρόπο υποβολής της αίτησής σας και για τα επόμενα βήματα.

Βρείτε μια θέση που ταιριάζει στο προφίλ σας ή στείλτε μας μια ανεξάρτητη αίτηση στην πύλη προσλήψεων.

Το τοπικό τμήμα Ανθρώπινου δυναμικού και ο υπεύθυνος προσλήψεων θα δουν όλες τις αιτήσεις και θα καλέσουν τους κατάλληλους υποψηφίους στον πρώτο γύρο συνεντεύξεων. Ανάλογα με την τοποθεσία και τον τύπο της θέσης, η πρώτη συνέντευξη θα γίνει ηλεκτρονικά ή διά ζώσης.

Αν περάσετε στον δεύτερο γύρο συνεντεύξεων, θα σας ζητηθεί να ολοκληρώσετε αρχικά μια ηλεκτρονική αξιολόγηση. Αυτό γίνεται γιατί θέλουμε να συγκεντρώσουμε όσο περισσότερες αντικειμενικές πληροφορίες μπορούμε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πρόσληψης. Ανάλογα με τις θέσεις για τις οποίες υποβάλετε αίτηση, η διαδικασία θα περιλαμβάνει μία ή περισσότερες από τις παρακάτω αξιολογήσεις: Γνωσιακή αξιολόγηση / Ερωτηματολόγιο προσωπικότητας / Ερωτηματολόγιο ανάπτυξης κινήτρων

Η δεύτερη συνέντευξη συνήθως πραγματοποιείται διά ζώσης. Ανάλογα με τον τύπο της θέσης για την οποία υποβάλετε αίτηση, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να προετοιμάσετε μια σύντομη παρουσίαση 10-15 λεπτών για ένα συγκεκριμένο θέμα που σχετίζεται με τη θέση.Μετά τη δεύτερη συνέντευξη, θα λάβουμε την απόφαση σχετικά με την πρόσληψη και θα σας στείλουμε τη συμβατική προσφορά.

Όταν μπείτε στην ομάδα μας, ο Προϊστάμενός σας και η ομάδα Ανθρώπινου δυναμικού θα καταρτίσουν ένα πρόγραμμα ενσωμάτωσης σε συνεργασία μαζί σας, έτσι ώστε το πρόγραμμα αυτό να καλύπτει τις ιδιαίτερες ανάγκες σας.