Pollen

Lisensiert i henhold til VDI 6022

Sertifisering av et HVAC-system i henhold til VDI 6022 garanterer at systemet oppfyller markedets strengeste hygienekrav.

VDI 6022 - Del 5-sertifisering "Unngåelse av allergifremkallende eksponering


Hemmer et bredt spekter av skadelige bakterier, virus, mugg, pollen og allergener.


Panasonics nanoe™ X-teknologi har, etter grundige tester under de strengeste testforhold, blitt tildelt VDI6022-sertifisering, noe som garanterer den høyeste grad av effektivitet mot eksponering for vanlige allergener som pollen, mugg og mange vanlige allergener fra kjæledyr som finnes i innendørs rom.


* Sertifiseringsmerket for del 5 er kun gyldig for Generator Mark 3.


a. Pollen. b. Mugg. c. Allergener

VDI 6022 - Del 1 & 1.1 Sertifisering "Ventilasjon og inneluftkvalitet


Panasonics nanoe™ X-teknologi forbedrer luftkvaliteten innendørs.


Panasonics nanoe™ X-teknologi har blitt utprøvd og testet i over 20 år og har vist seg å hemme en lang rekke skadelige bakterier, virus, mugg, pollen og allergener.


* Sertifiseringsmerket for del 1 er kun gyldig for Generator Mark 3. Sertifiseringsmerket for del 1.1 er kun gyldig for Generator Mark 2 og Mark 3.


Hemmer pollen som finnes over hele verden hele året


Det er vanskelig å jobbe når du gråter, ikke sant? Det er den tiden på året da du bare ikke klarer å slutte å nyse.

nanoe™ X hemmer* effektivt en rekke pollensorter som finnes over hele verden hele året. Den hemmende effekten er bekreftet for de 13 variantene som er vist nedenfor.


Typer pollen som nanoe™ X kan hemme

Sedertre / sypress / hagegress / raigras / miscanthus / japansk hvitbjørk / artemisia / oliven / einer / casuarina / alnus japonica / timotei / humleblom / humulus japonicus


Kalender for de viktigste pollensortene


Ulike pollen forekommer i ulike regioner til ulike tider av året.


Kalender for de viktigste pollensortene
Slik fungerer nanoe™ X

nanoe™ X når pollen på en pålitelig måte.


Hydroksylradikaler denaturerer pollenproteiner.


Pollen hemmes*.
* Testorganisasjon: Panasonic Product Analysis Center. Testmetode: Verifisert ved hjelp av elektroforesemetoden i et ca. 23 m³ stort testkammer. Inhiberingsmetode: nanoe™ frigjort. Teststoffer: sedertre, sypress, fruktgress, ragweed, alnus japonica, japansk hvit bjørk, artemisia, oliven, einer, casuarina, miscanthus, timoteigress, humulus japonicus pollen. Testresultat: Hemmende effekt ble bekreftet i løpet av 24 timer (4AA33-151015-F01, 4AA33-151028-F01, 4AA33-160601-F01, 4AA33-160601-F02, 4AA33-160701-F01, 1V332-180301-F01).


Resultatene kan variere avhengig av bruk og sesong- og miljøvariabler (temperatur og luftfuktighet).


nanoe™ X og nanoe™ hemmer aktiviteten eller veksten av forurensende stoffer, men forebygger ikke sykdom.


Validering og testing

Effekter har blitt verifisert gjennom eksperimenter ved universiteter og forskningsinstitutter.


Mer informasjon (tilgjengelig på engelsk)