Farlige stoffer

Nedbrytning/hemming av farlige stoffer 1)

Nedbrytningseffekter av skadelige stoffer som aromatisk syre (benzosyre), parafin (heksadekan) er verifisert 1).

Hva er farlige stoffer (PM 2,5)?

PM 2,5-partikler inneholder en rekke farlige stoffer med kilder som sannsynligvis ikke kan elimineres.


Generasjonsveier for farlige stoffer.

Av disse grunnene kan man si at vi hele tiden er utsatt for risiko fra ulike farlige stoffer.

Produksjonsrute 1.

Direkte utslipp.


Generasjonsvei 2.

Kjemiske reaksjoner danner partikler.

Farlige stoffer faller til bakken på grunn av værforhold.


a. Gassformige stoffer / b. Kommer også inn i romPuster de virkelig frisk luft?

I dagens urbane miljøer er god inneluft en dyrebar ressurs. nanoe™ X bidrar til å holde inneluften friskere og renere, og bryter ned luftbårne farlige stoffer for å fremme helsen til dem du er glad i.

Effekter på farlige stoffer

Aromatisk karboksylsyre 1).

99 % hemmet. Benzosyre.


a. Overlevelsesrate (%) / b. Uten / c. Med / d. 1 time senere / e. Eksponeringstid / f. 8 timer senereParafin 1).

99 % hemmet. Heksadekan.


a. Overlevelsesrate (%) / b. Uten / c. Med / d. 4 timer senere / e. Eksponeringstid / f. 16 timer senere


Livskvalitet gjennom nanoe™ X

Påviste farlige stoffer med nanoe™ X.


1: Farlige stoffer / 2: Stoffenes egenskaper / 3: IARC 2) Vurdering av kreftfremkallende risiko for mennesker.

1: Aromatisk karboksylsyre (benzosyre) / 2: Anses å være en av årsakene til sur nedbør / 3: -.

1: Parafin (heksadekan) / 2: Innehas i bensin og dieseleksos, og anses å være en av årsakene til oljelukt / 3: -.

1: Benz[a]antracen (BaA) / 2: Anses å ha høy kreftfremkallende risiko / 3: 2B mulig kreftfremkallende for mennesker.

1: Benzo [b] fluoranthen (BbF) / 2: Anses å være høy kreftfremkallende risiko / 3: 2B muligens kreftfremkallende for mennesker.

1: Benzo [a] pyren (BaP) / 2: Anses å være høy kreftfremkallende risiko / 3: 1 kreftfremkallende for mennesker.

1: Indeno [1,2,3-cd] pyren (IcP) / 2: Anses å være høy kreftfremkallende risiko / 3: 2B muligens kreftfremkallende for mennesker.

1: Dibenzo [a,h] antracen (Dha) / 2: Anses å være høy kreftfremkallende risiko / 3: 2A sannsynligvis kreftfremkallende for mennesker.

Slik fungerer nanoe™ X

nanoe™ X når farlig stoff.


Hydroksylradikaler denaturerer farlige stoffer.


Farlig stoff er hemmet 1).1) Testorganisasjon: Panasonic Product Analysis Center. Testmetode: Målte mengden organiske stoffer som festet seg i et ca. 23 m³ stort testkammer. Inhiberingsmetode: nanoe™ frigjort. Testresultater: Aromatisk karboksylsyre (benzosyre) brutt ned minst 99 % i løpet av ca. 8 timer (Y17NF096) Parafin (heksadekan) brutt ned minst 99 % i løpet av ca. 16 timer (Y17NF089).

2) International Agency for Research on Cancer, IARC; et kreftspesifikt WHO-organ (Verdens helseorganisasjon) som driver kreftforebyggende forskning.


Resultatene kan variere avhengig av bruk, årstid og miljøvariabler (temperatur og luftfuktighet). nanoe™ X og nanoe™ hemmer aktiviteten eller veksten av forurensende stoffer, men forebygger ikke sykdom.


Validering og testing

Effekter har blitt verifisert gjennom eksperimenter ved universiteter og forskningsinstitutter.


Mer informasjon (tilgjengelig på engelsk)