Naturens fordeler for velvære

I kroppen vår bekjemper radikaler bakterier.

Innendørs gjør nanoe™ X det samme

1. Hver av oss puster inn 18 kg luft om dagen.

a. Puste / b. Mat / c. Vann


2. Det er omtrent 15 m³, eller en kule med en diameter på 3 meter.

a. Pust

3. Luften vår må inneholde ca. 21 % oksygen.

a. Atmosfærens sammensetning / b. Nitrogen / c. Oksygen / d. Alle andre gasser


4. Vi puster altså inn ca. 3 m³ oksygen per dag.

a. Oksygen

5. Når dette oksygenet kommer inn i kroppen, blir 1-2 % omdannet til radikaler. Hydroksylradikaler er én type radikaler.

a. Pustevolum 0,5 l/tid / b. Oksygen / c. Hydroksylradikaler


* Kilde: Japan Society for Bioscience, Biotechnology and Agrochemistry, "Kagatu to Seibutsu" Vol. 37, No. 6, 19991. Testformål / 2. Testnavn / 3. Testorganisasjon

1. Påvirkning på kromosomer / 2. Test av kromosomavvik ved bruk av dyrkede celler / 3 . Japan Bioassay Research Center

(anlegg som overholder god laboratoriepraksis (GLP))

1. Påvirkning på åndedrettsorganene / 2 . Toksisitetstest ved gjentatt administrering / 3 . Life Science Research Laboratory

(Institusjon registrert i Cause Investigation Institution Network)

1. Toksikologisk og kreftfremkallende virkning / 2 . Kombinert test av kronisk toksisitet og kreftfremkallende egenskaper / 3 . Food and Drug Safety Center, Hatano Research Institute (GLP-kompatibelt anlegg)

1. Påvirkning på DNA / 2 . Comet assay / 3 . Food and Drug Safety Center, Hatano Research Institute (GLP-kompatibelt anlegg)

1. Påvirkning på mannlig og kvinnelig fertilitet og ufødte barn / 2 . Forenklet reproduksjonstoksisitetstest / 3 . Food and Drug Safety Center, Hatano Research Institute (GLP-kompatibelt anlegg)


nanoe™ X er nanoskala partikkelioner som finnes i vann. Laget av vann. Sikkerhetstester er verifisert som nedenfor.