Bakterier og virus

Verdens første 1) avklaring av en del av inaktiveringsmekanismen til SARS-CoV-2 ved hjelp av nanoe™-teknologi (hydroksylradikaler i vann)

Gjennom forskningssamarbeid med førsteamanuensis Mayo Yasugi ved Graduate School of Veterinary Science, Osaka Metropolitan University, har det for første gang blitt avdekket at den strukturelle kollapsen av SARS-CoV-2 er en av årsakene til inaktivering av virusene gjennom eksponering for nanoe™.


[PRESSEMELDING] Verdens første avklaring av en del av inaktiveringsmekanismen til SARS-CoV-2 ved hjelp av nanoe™ ( Tilgjengelig på engelsk)


nanoe™ ødelegger viruspartikkelen i småbiter

nanoe™ kommer i kontakt med overflaten på viruspartiklene og skader proteiner på celleoverflaten, inkludert spike-proteinet som binder viruset til cellene, samt skader konvolutten.


a. nanoe™ (hydroksylradikaler som finnes i vann) / b. Spike-protein / c. Konvolutt

Progressiv nedbrytning av proteiner på virusoverflaten og skade på konvolutten øker deformasjonen. Konvolutten kollapser.

Nedbrytning av interne proteiner, inkludert nukleokapsidproteiner og viralt genomisk RNA. Viruset ødelegges i biter.


d. Nukleokapsidprotein / e. Genomisk RNA


Hvilke deler av infeksjonsveien til SARS CoV-2 hemmes av nanoe™?

Mekanismen for SARS-CoV-2-infeksjon av cellen.

Viruset nærmer seg vertscellen.


Viruset binder seg til vertscellens reseptor.


Viruset invaderer vertscellen og replikerer seg.


Hva skjer når nanoe™ finnes?

Virus ødelegges i småbiter av nanoe™-effekten.


Virus som er ødelagt i biter, kan ikke binde seg til cellen.


Uten binding kan ikke viruset invadere cellen, og det oppstår ingen infeksjon.


Ved hjelp av nanoe™ ble visse virus mindre smittsomme

nanoe™ er ikke rettet mot spesifikke molekyler eller strukturer i virus, men skader SARS-CoV-2 ved å virke i flere trinn på konvolutten, proteinene og det genomiske RNA-et som virusene består av. Virus som skades av eksponering for nanoe™, mister evnen til å binde seg til reseptorer i vertscellen og blir dermed mindre smittsomme. Disse fenomenene anses å være en del av mekanismen for hvordan SARS-CoV-2 inaktiveres av nanoe™.


Artikkel om inaktiveringsmekanismen for SARS-CoV-2 ved hjelp av nanoe™

Yasugi M., Komura Y., Ishigami Y. (2022) Mekanismer som ligger til grunn for inaktivering av SARS-CoV-2 av elektrostatiske forstøvede vannpartikler i nanostørrelse.J Nanopart Res (Tilgjengelig på engelsk)


*1 Teknologi for luftrensing med ionemisjon (Panasonic-data per 8. juni 2022)


Hemmer aktiviteten til luftbårne, vedheftede bakterier1-3) og virus4-6)


Visse bakterier og virus er altfor små til å kunne sees

Forskjellen i størrelse mellom visse bakterier og virus er omtrent den samme som forskjellen mellom epler og sesamfrø.


a. Sesamfrø / b. Menneskeceller / c. Bakterier / d. Virus / e. Kyoto-tårnet (høyde: ca. 100 meter) / f. Kontorpult (bredde: ca. 1 meter)


Viruset overlever i ulike perioder på forskjellige overflater

Overlevelsesperioden varierer avhengig av overflaten, fra 3 timer til 7 dager.

Type stoffer vs overlevelsesperiode.


Papir, silkepapir: 3 timer. / Kobberoverflate*: 4 timer. / Pappoverflate: 24 timer. / Tøyoverflate: 2 dager. / Plastoverflate: 3 dager. / Glassoverflate: 4 dager. / Overflate av pengesedler: 4 dager. / Utsiden av kirurgisk maske: 7 dager.


* Kobber bryter naturlig ned visse bakterier og virus.

Overlevelsesperioden varierer avhengig av overflatens uregelmessigheter.

Virus overlever lenger på glatte overflater enn på ujevne overflater.

Kilde: https://www.businessinsider.com/coronavirus-lifespan-on-surfaces-graphic-2020-3


Effekter på visse bakterier og virus

Luftbårne bakterier.

Staphylococcus aureus 1).


a. Antall luftbårne bakterier (CFU/100 l luft) / b. Timer / c. Naturlig reduksjon


Luftbårne virus.

bakteriofagΦχ174 4).


a. Antall luftbårne virus (CFU/100 l luft) / b. Timer / c. Naturlig reduksjon

Vedheftede bakterier.

99,99 % hemmet. O157 2).


a. Overlevelsesrate (%) / b. Før testing / c. 1 time senere


Vedheftet virus.

99,9 % hemmet. Influensavirus H1N1 subtype 5).


a. Overlevelsesrate (%) / b. Før testing / c. 2 timer senere


Vedheftede bakterier.

99,99 % hemmet. MRSA 3).


a. Overlevelsesrate (%) / b. Før testing / c. 1 time senere


Vedheftede virus.

99,7 % hemmet. Poliovirus type1 (Lsc-2ab) 6).


a. Overlevelsesrate (%) / b. Før testing / c. 2 timer senere
Slik fungerer nanoe™ X

nanoe™ X når viruset.


Hydroksylradikaler denaturerer virusproteiner.


Virusaktiviteten hemmes 1 - 6).1) Luftbårne bakterier (Staphylococcus aureus). Testorganisasjon: Kitasato forskningssenter for miljøvitenskap. Testmetode: Antall bakterier ble målt etter direkte eksponering i et ca. 25 m³ stort lufttett testkammer. Inhiberingsmetode: nanoe™ frigjort. Målsubstans: Luftbårne bakterier. Testresultat: Inhibert med minst 99,7 % i løpet av 4 timer (24_0301_1).

2) Vedheftede bakterier (O157). Testorganisasjon: Japan Food Research Laboratories. Testmetode: Målte antall bakterier som festet seg til en klut i et lufttett testkammer på ca. 45 liter. Inhiberingsmetode: nanoe™ frigjort. Målsubstans: Vedheftede bakterier. Testresultat: Inhibert med minst 99,99 % i løpet av 1 time (208120880_001).

3) Vedheftede bakterier (MRSA). Testorganisasjon: Japan Food Research Laboratories. Testmetode: Målte antall bakterier som festet seg til en klut i et lufttett testkammer på ca. 45 liter. Inhiberingsmetode: nanoe™ frigjort. Målsubstans: Vedheftede bakterier. Testresultat: Inhibert med minst 99,99 % i løpet av 1 time (208120880_002).

4) Luftbårne virus (bakteriofagΦχ174). Testorganisasjon: Kitasato forskningssenter for miljøvitenskap. Testmetode: Antall virus ble målt etter direkte eksponering i et ca. 25 m³ stort lufttett testkammer. Inhiberingsmetode: nanoe™ frigjort. Målsubstans: Luftbårne virus. Testresultat: Inhibert med minst 99,7 % i løpet av 6 timer (24_0300_1).

5) Vedheftet virus (Influensavirus H1N1 subtype). Testorganisasjon: Kitasato forskningssenter for miljøvitenskap. Testmetode: Målte antall virus som festet seg til en klut i et ca. 1 m³ stort lufttett testkammer. Inhiberingsmetode: nanoe™ frigjort. Målsubstans: Vedheftede virus. Testresultat: Inhibert med minst 99,9 % i løpet av 2 timer (21_0084_1).

6) Vedheftede virus (Poliovirus type 1(Lsc-2ab)). Testende organisasjon: Kitasato forskningssenter for miljøvitenskap. Testmetode: Målte antall virus som festet seg til en klut i et lufttett testkammer på ca. 45 liter. Inhiberingsmetode: nanoe™ frigjort. Målsubstans: Vedheftede virus. Testresultat: Inhibert med minst 99,7 % i løpet av 2 timer (22_0096).


Resultatene kan variere avhengig av bruk og sesong- og miljøvariabler (temperatur og luftfuktighet). nanoe™ X og nanoe™ hemmer aktiviteten eller veksten av forurensende stoffer, men forebygger ikke sykdom.Validering og testing

Effekter har blitt verifisert gjennom eksperimenter ved universiteter og forskningsinstitutter.


Mer informasjon (tilgjengelig på engelsk)