Hvordan fungerer en luft til luft varmepumpe?

Slik fungerer en luft-luft varmepumpe

En varmepumpe fungerer akkurat som et kjøleskap, men med motsatt effekt. I et kjøleskap flyttes all varmen til utsiden, mens en luft til luft varmepumpe henter inn varme lagret i luft og distribuerer den rundt om i huset. For at du skal få en bedre forståelse av hvordan en varmepumpe fungerer, forklarer vi nedenfor hvilke komponenter den inneholder som gjør det mulig å varme opp et hus med utendørsluft.
   
En luft-til-luft-varmepumpe består av fire komponenter, altså en fordamper, en kompressor, en kondensator og en ekspansjonsventil.

Fordamperen: I fordamperen overføres varmen lagret i luften til kjølemediet, som i luft til luft varmepumper er gass. Gassen transporterer deretter varmen fra fordamperen til kondensatoren. Ved hjelp av en ekspansjonsventil senkes deretter trykket i fordamperen, slik at gassen begynner å koke og fordamper. Nå overføres gassen videre til kompressoren.

 Kompressoren: Kompressoren er den eneste komponenten i en luftvarmepumpe som trenger strøm, og med kompressoren komprimerer man gassen slik at temperaturen stiger. Deretter transporteres gassen videre til kondensatoren.

 Kondensatoren: I kondensatoren kondenseres gassen til væske, og i denne tilstanden avgir den varme som varmer opp huset.

 Ekspansjonsventilen: Når gassen er blitt omdannet til væske, sendes den videre til ekspansjonsventilen og deretter fordamperen. Når gassen er kommet frem til fordamperen, starter hele prosessen på nytt, og på den måten produserer luft/luft varmepumpen stadig ny varme til husholdningen.

Tips hvis du bruker eller vurderer å kjøpe en luft til luft varmepumpe

Det er viktig å sikre at termostatene fungerer og at husets nåværende varmesystem er riktig innstilt.
For å sikre stabil varme i rom som ligger lengst unna varmepumpen, skal husets eksisterende varmekilder være slått på
Luftvarmepumpens innendørsdel skal plasseres mest mulig sentralt slik at varmen kan spres til hele huset
Når det er på det varmeste om sommeren, kan du bruke din luft-til-luft-varmepumpe som klimaanlegg og enkelt senke temperaturen i huset
Man må regne med at rommene lengst unna varmepumpens innendørsdel vil ha en litt lavere snitt-temperatur på 1–2 °C.
Det er viktig at alle dørene i huset står åpne slik at luften kan sirkulere fritt
https://www.youtube.com/embed/_x0iik9Hk2I