Løsninger for serverrom

Høyeffektive produkter for bruk 24t/7d.

Panasonic har utviklet en komplett serie løsninger for serverrom som effektivt beskytter serverne dine, og holder dem ved en passende temperatur selv når utetemperaturen er under –20 °C.


PAW-SERVER-PKEA. Grensesnitt for å kjøre 2 TKEA/PKEA

PAW-SERVER-PKEA-grensesnittet for serverrom håndterer redundans og lager backup av TKEA/PKEA-enheter med to forskjellige modi:
· «Plug and play» via innebygget redundans- og backupalgoritme (eksternt signal unødvendig. For mer informasjon les brukerhåndboken)
· Ekstern (tredjepartsselskap) administrasjon av redundans og backup ved tørrkontakt
Alle innstillinger er mulige uten behov for tilkobling av datamaskin.

A. spesiell energisparingsmodus kan velges ved DIP-bryter (kun tilgjengelig i plug-and-play-modus). Nivået på fjernkontroll-inngangsforbud kan angis når ekstern kontroll er via tørrkontakt.
C. Maksimal kabellengde 3 meter for hver CN-CNT
D. Utgang alarmsignal: A-enhet & B-enhet (2 x tørrkontakt maksimum 12 V)
E. Utgang driftssignal: A-enhet & B-enhet (2 x tørrkontakt maksimum 12 V)
F. Bro 1) Energisparingsfunksjon
G. Bro 2) Aktiver PÅ AV tørrkontakt (maksimum 12V)
H. Standard fjernkontroll
I. Inngang PÅ/AV-signal: A-enhet & B-enhet (2 x tørrkontakt maksimum 12 V)
J. Inngang kretskort-spesialinnstillinger (1 x tilkoblingsport til PC)
K. PAW-SERVER-PKEA

Grensesnitt for å kjøre 2 eller opp til 3 PACi og VRF Range

PAW-PACR3
I kombinasjon med en PAW-T10V på hver innendørsenhet, gjør det mulig med redundant drift av 2 (eller 3) PACi- eller VRF-innendørsenheter.
Alle enhetene drives i programmerbare omganger for å oppnå den samme driftstiden (for eksempel én omgang hver 8. time med 24 timer).
Hvis romtemperaturen overstiger en fritt angitt verdi, vil den andre (eller tredje) enheten skrus PÅ, og en alarm aktiveres.
Reservekontroll ved bruk av CZ-RTC5B
Gruppekabling av to PACi-systemer kan levere automatisk individuell kontroll.
· Roterende drift
· Reservedrift
· Støttebetjening

CZ-CAPRA1
Husholdningsenhet, med CZ-CNT-portintegrasjon til PACi og ECOi.

A. Alarmkontakt
B. Romtermostat
C. Eksterne kontakter

Skjerm og innstillinger

· Mulig å velge neste enhet manuelt
· Mulig å tilbakestille drift
· LED viser driftsstatus for de 2 eller 3 enhetene
· Driftsstatus ytelse
· Alarm-LED og alarm ytelse
· Temperaturgrense kan stilles inn
· Temperaturhysterese kan stilles inn
· Romtemperatur vises
· Tidsteller vises

A. System 1
B. System 2