Skal jeg velge en luft til vann-varmepumpe eller bergvarme?

Både bergvarme og luft til vann-varmepumper er gode oppvarmingsalternativer. De er forskjellige både med hensyn til pris og ytelse, og det kan være vanskelig å vite hva som er det beste alternativet nettopp i ditt hus. 

Forskjellen mellom en luft til vann-varmepumpe og bergvarme er typen varmesystem som benyttes. Luft til vann-varmepumpen tar energien fra uteluften, som varmes opp i varmepumpen og deretter distribueres til det vannbårne systemet. Bergvarmepumpen utnytter i stedet solenergien som er lagret i fjellet, som ligger på rundt 7 grader året rundt og ikke påvirkes av temperaturen over bakken. Noe av det positive med bergvarme er at den er uavhengig av utetemperaturen og fungerer selv om det blir under 20 grader i luften. 

Ulempen med bergvarme er en høy kostnad sammenlignet med andre typer varmepumper. Derfor kan luft-vannvarmepumper være et bedre alternativ for mindre hus med lavere varmebehov, ettersom det ikke er så mye å spare på bergvarme for disse og det tar lengre tid før investeringen betaler seg. 

Før du bestemmer deg, er det dessuten viktig å vite hvordan fjellgrunnen er der du bor. Ikke alle hus ligger på steder som egner seg for bergvarme. Hvis fjellet for eksempel består av kalkstein, som leder varme relativt dårlig, kan en luft-vannvarmepumpe være en bedre investering. 

For mange villaeiere er en luft-vannvarmepumpe det aller beste alternativet både med tanke på totaløkonomi og kvaliteten på fjellgrunnen. Løsningen innebærer lavere installasjonskostnad og fordeler som på sikt kan slå alternativer som bergvarmepumpe.
Vi sammenlignet investeringskostnadene og driftskostnadene til forskjellige varmekilder over en 15-årsperiode
Oppvarmingskostnader med avkastning på investeringer på 15 år på et 190 m² hus, bygget i henhold til Direktoratet for byggkvalitet TEK15

Oppvarmingskostnader med avkastning på investeringer på 15 år på et 130 m² hus, bygget i henhold til Direktoratet for byggkvalitet TEK15


1. Avtrekksvarmepumpe (F)
2. Grunnvarme 8kW (BVP) + varmegjenvinning (FTX)
3. Panasonic Aquarea All-In-One 7kW (LVVP) + varmegjenvinning (FTX)

Standardhuset som ble brukt i beregningen er et toetasjes hus med en isoleringsstandard på f Um= 0,247 W/m²K.
Energikostnadene er basert på en familie på 4 personer og de nødvendige luft- og varmeinnstillingene for å holde inneklimaet sunt og behagelig i samsvar med forskriftene.
Klimadataene som er brukt er basert på SMHIs data fra årene 1981–2010. Alle beregningene for energikostnadene er gjort i kalkuleringsprogrammet VIP-Energy.
Produktspesifikasjonene som er brukt er tilgjengelig i den tekniske produktinformasjonen fra produsenten.