3. Overlegen fleksibilitet


Mer fleksibel rørlengde.
Nydesignet: kompressor, oljegjenvinningssystem, utendørs varmeveksler
gjør det mulig å øke rørlengden til systemet.


Økte rørlengder og designfleksibilitet
Kan tilpasses til en rekke bygningstyper og størrelser. Faktisk lengde på røropplegg: 200 m. Maksimal rørlengde: 1 000 m.

1. Maksimal høydeforskjell mellom utendørsenhet og innendørsenhet: 50 m*
2. Maksimal høydeforskjell mellom innendørsenheter: 15 m
3. Maksimal total rørlengde: 1 000 m
4. Lengste rørlengde (fra utendørsenheten til mest fjerntliggende innendørsenhet) (tilsvarende lengde): 200 m

*40 m hvis utendørsenheten er under innendørsenheten.
Opptil 50 m lengdeforskjell mellom det lengste og det korteste røret fra det første forgreningspunktet
Fleksibel rørplassering gjør det enklere å konstruere systemer for steder som togstasjoner, flyplasser, skoler og sykehus.

· Opp til 64 enheter kan tilkobles til ett system
· Forskjellen mellom maksimum og minimum røropplegg etter første forgrening kan være maksimalt 50 m
· Større røropplegg kan være opptil 200 m

L1 = Lengste røropplegg. L2 = Korteste røropplegg. L1 - L2 = Maksimum 50 m.
Tilkoblingsbar maksimalt tillatt innendørs/utendørs kapasitetsfaktor opptil 200 %*
ECOi EX oppnår maksimal kapasitet for tilkobling av innendørsenhet på opptil 130 % av enhetens tilkoblingsområde. Denne grensen kan overstyres og nå opptil 200 % hvis enkelte vilkår er oppfylt. Med denne funksjonen gir ECOi EX en ideell klimaanlegg-løsning for steder der full kjøling/varme ikke alltid er nødvendig i alle områder samtidig.

Merk: Hvis mer enn 100 % innendørsenheter er i drift med en høy belastning, vil ikke enhetene kunne levere sin merkeytelse. Hvis du vil ha informasjon, kontakter du en autorisert Panasonic-forhandler. *Hvis følgende vilkår er oppfylt, er det effektive området over 130 %, opp til 200 %. Respekter det begrensede antallet tilkoblingsbare innendørsenheter. Nedre driftsgrense for oppvarming av utetemperatur er begrenset til -10 °C WB (standard -25 °C WB). Simultandrift er begrenset til mindre enn 130 % av tilkoblingsbare innendørsenheter. 1,5 kW kapasitet for innendørsenheter er inkludert.
Et stort antall innendørsenheter kan kobles til

Kompakt utforming
Den nye ME2-serien har minsket installasjonsplassen som er nødvendig med opptil 20 HP tilgjengelig i ett kabinett. 8–10 HP er utformet for å få plass i en heis, for enkel håndtering på stedet.

Vekt: 375 kg
Nødvendig installasjonsplass.
*18–20 HP tilgjengelig fra april 2016.
(Enhet: mm)

Kombinasjonsmodell med høy effektivitet

Plassbesparende kombinasjonsmodell

  • Stort utvalg av systemer fra 8 HP til 64 HP
  • Klasseledende EER på 4,7 (for 8 HP-modellen)
  • Høyere EER enn den plassbesparende kombinasjonsmodellen f.eks. en kombinasjon av to 10 HP-enheter som leverer 20 HP, reduserer kompressorbelastningen.

Uovertruffen energisparingsytelse og kraftig drift. De nye ECOi EX ME2 Series-modellene med lang levetid.
  • Stort utvalg av systemer fra 8 HP til 80 HP
  • Klasseledende EER på 4,7 (for 8 HP-modellen)
  • Bransjeledende lav støy på 54 dB(A) (8 HP-modellen)
  • Kjøledrift er mulig når utetemperaturen er så høy som 52 °C DB
  • Utvidet driftsområde gjør det mulig med oppvarming ved utetemperaturer så lave som -25 °C WB.
  • Egner seg til R22-oppussingsprosjekter

*66–80 HP tilgjengelig fra mars 2016.

Høyt eksternt statisk trykk på kondensatorer


Med nykonstruert vifte, viftevern, motor og hus kan nye modeller tilpasses på stedet til å gi inntil 80 Pa eksternt, statisk trykk. En luftutslippskanal hindrer manglende luftsirkulasjon, noe som gjør at utendørsenhetene kan monteres i alle etasjer i en bygning.

5. Vifte
6. Viftemotor og -hus
7. Høyt statisk trykk

Plassbesparende kombinasjon med 8~20 HP-modeller (kombinasjon fra 8 HP til 80 HP)

ECOi EX ME2-serien er mer fleksibel


Kombinasjoner med høy effektivitet med 8~16 HP-modeller (kombinasjon fra 8 HP til 64 HP)

Utvidet levetid for kompressoren ved jevn kompressordriftstid
Den totale kompressorkjøretiden overvåkes av en innebygd mikromaskin som sikrer at driftstidene til alle kompressorene innenfor samme kjølekrets er balanserte.
Kompressorer med historier som viser kortere driftstid velges først, noe som sikrer likeverdig naturlig slitasje på alle enheter og forlenget levetid for systemet.

Systemeksempel
A,C: DC-inverter-kompressor
B,D: Konstanthastighet-kompressor

8. Lastøkning
*Avhenger av oppsamlet driftstid for hver kompressor.
*Kompressorprioriteten må sannsynligvis endres. (f.eks.) Case 1: A > C > B > D, Case 2: C > A > D > B, Case 3: A > C > D > B, Case 4: C > A > B > D
*Andre caser er også tilgjengelige.
Automatisk reservedrift i tilfelle feilfunksjon i kompressor eller utendørsenhet
Bortsett fra 8, 10 og 12 HP-enkeltenhetsinstallasjon.

*Reservedrift tillater at uavbrutt kjøling eller oppvarming fortsetter mens du venter på service.
Brukerne bør ta kontakt med sitt autoriserte servicesenter så fort feilen oppstår.

9. Selv om enten viftemotor eller sensoren har sviktet
10. Selv om en hel utendørsenhet svikter
11. Selv om en kompressor i et enkelt system svikter
12. NY funksjon
13. Den andre utendørsenheten kan fortsette driften
14. Den andre kompressoren kan fortsette driften
15. Automatisk reservedrift
Behovrespons
Med inverterstyringsteknologi er alle Panasonic VRF-systemer klargjort for behovresponshåndtering (DRM). Med denne styringen kan strømforbruket stilles i tre trinn for å levere optimal ytelse når belastningen er størst. Dette bidrar til å redusere det årlige strømforbruket med minimalt tap av komfort.
Terminalen for behovsstyring er tilgjengelig for styring av 0, 50, 75 og 100 % av kapasitetene.
ME1-serien har en DR-terminal som standard (ikke et påkrevd alternativ)
Fleksibel behovrespons med CZ-CAPDC2*
Innstilling er mulig som 0 % eller i området fra 40 til 100 % (i trinn på 5 %). Ved utsendelsestidspunktet har innstillinger blitt gjort på de tre trinnene 0 %, 70 % og 100 %.

15. Utendørsenhet
16. Rekkeklemme
17. Behovsstyreenhet

*En utendørs seriell-parallell I/O-enhet (CZ-CAPDC2) er nødvendig for behovsinnmatingssignal.