Jak korzystać z pompy ciepła Aquarea 


Dowiedz się jak zaprogramować i korzystać ze swojej pompy Aquarea.


Na tej stronie znajdziesz informacje przydatne do obsługi pompy ciepła Panasonic Aquarea, aby w najbardziej efektywny i ekonomiczny sposób korzystać z trybu ogrzewania, chłodzenia i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Funkcja panelu sterowania. Sterownik Panasonic  


Sterownik monoblok jest instalowany w obrębie nieruchomości; w modelach All-In-One & split sterownik można umieścić na przednim panelu jednostki wewnętrznej lub w obrębie nieruchomości, oddzielnie od jednostki wewnętrznej. Przyciski i wyświetlacz sterownika


1. Przycisk skrótu do menu: (więcej szczegółów znajduje się w oddzielnej, skróconej instrukcji obsługi)

2. Przycisk „Back” (wstecz): powrót do poprzedniego ekranu

3. Wyświetlacz LCD

4. Przycisk menu głównego: konfiguracja funkcji urządzenia

5. Przycisk ON/OFF: włączanie/wyłączanie jednostki

6. Wskaźnik stanu pracy: świeci się podczas pracy, miga w razie wystąpienia alarmu.


Przyciski skrótów. Wybór elementu:


A. Przycisk Enter: potwierdzenie wyboru.

B. W górę

C. W lewo

D. W prawo

E. W dół


Centrum prasowe / Bez rękawiczki / Bez długopisu


 


Poznaj sterownik zdalny Aquarea


Przyciski i wyświetlacz sterownika
Wybór trybu pracy

1. AUTO

2. AUTO + ZASOBNIK

3. OGRZEWANIE

4. OGRZEWANIE + ZASOBNIK

5. ZASOBNIK

6. CHŁODZENIE + ZASOBNIK*

7. CHŁODZENIE*

8. Ogrzewanie lub chłodzenie pomieszczeń / Przygotowanie CWU.

9. Praca urządzenia.

* Układ jest zablokowany do pracy bez trybu CHŁODZENIA. Blokadę zdjąć mogą tylko autoryzowani instalatorzy lub nasi autoryzowani partnerzy serwisowi. Wyświetla się tylko po odblokowaniu trybu CHŁODZENIA (wtedy, gdy tryb CHŁODZENIA jest dostępny).


Zmiana trybu pracy i nastawy temperatury w pompie ciepła AquareaA. Temperatura w każdej strefie


B. Godzina i data


C. Temperatura zasobnika wody


D. Temperatura zewnętrzna


E. Ikony typu czujnika/typu nastawy temperatury:

1. Temperatura wody. Krzywa kompensacji.

2. Termostat pomieszczeniowy. Zewnętrzny

3. Temperatura wody. Bezpośrednia

4. Termostat pomieszczeniowy ->wewnętrzny

5. Tylko basen

6. Termistor pomieszczeniowy
Ikony wskazujące stan pracy

Na wyświetlaczu podawane są komunikaty o stanie pracy. Jeżeli jednostka i wyświetlacz są wyłączone, ikony te nie są widoczne, z wyjątkiem ikony timera tygodniowego.

1. Tryb pracy wakacyjnej

2. Tryb pracy cichej

3. Strefa: Termostat pomieszczeniowy. Status czujnika wewnętrznego

4. Status źródła ciepła w pomieszczeniu

5. Status pracy timera tygodniowego

6. Tryb pracy z dużą mocą

7. Status grzałki zasobnika

8. Status pracy zgodnej z zapotrzebowaniem, gotowość do współpracy z siecią inteligentną lub status SHP

9. Status instalacji solarnej

10. Status pracy biwalentnej (kocioł)


Tutoriale

https://www.youtube.com/embed/0_jRklYPaRY

Konfiguracja timera w pompie Aquarea Generacji H

https://www.youtube.com/embed/FIVoMYzkCRI

Sprawdzenie wydajności pompy Aquarea Generacji H

https://www.youtube.com/embed/0fCiyUzlqUw

Sprawdzenie temperatury wody w pompie Aquarea Generacji H

https://www.youtube.com/embed/I1IZn0xxDvw


Ustawianie timera tygodniowego w pompie ciepła Aquarea

https://www.youtube.com/embed/6gX6qwGOx4gSprawdzanie zużycia energii przez pompę ciepła Aquareahttps://www.youtube.com/embed/0fCiyUzlqUw


Sprawdzanie temperatury wody