Pompa ciepła w kościele – termomodernizacja ze zmianą systemu ogrzewania

Pompa ciepła w kościele – termomodernizacja ze zmianą systemu ogrzewania

przez Panasonic 13-06-2022 Nieskategoryzowane


Termomodernizacja oraz remont starego budynku często wiąże się z koniecznością podjęcia trudnych decyzji. W całym procesie istotne jest osiągnięcie synergii pomiędzy kosztami modernizacji, komfortem oraz późniejszymi kosztami użytkowania. Panasonic po raz kolejny wychodzi naprzeciw tym trudnym decyzjom i prezentuje niecodzienną modernizację ze zmianą systemu ogrzewania. Czy pompa ciepła w kościele to dobre rozwiązane? Zapraszamy do zapoznania się z montażem kaskady pomp ciepła w kościele w Sulejówku wraz z wymianą grzejników. 

Z artykułu dowiesz się:

 • Jakie rozwiązanie jest korzystne w zakresie ogrzewania budynków o powierzchni 400㎡ i kubaturze 2000㎥
 • Czy rozwiązanie w zakresie ogrzewania i CWU jest możliwe w budynku sakralnym?
 • Czy parametry ekonomiczne mogą przewyższyć parametry audytowe?
 • Jak wykonać inwestycję z dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej?

Pompa ciepła w kościele – przygotowanie wstępne

Kościół został wykonany w latach 30 XX wieku w stylu tradycyjnym z cegły co powoduje, że konstrukcja jest dosyć zimna. Dzięki przeprowadzeniu pełnego audytu energetycznego i zaprojektowaniu termomodernizacji można było oszacować przyszłe korzyści z przeprowadzonych prac. Dzięki pozyskaniu dotacji została wykonana pełna termomodernizacja budynków polegająca na dociepleniu stropodachu i zamontowaniu pompy ciepła w kościele. W kościele nie istniało wcześniej pomieszczenie kotłowni, należało więc wygospodarować odpowiednie miejsce co dzięki niewielkim rozmiarom pompy ciepła nie sprawiło większego problemu.


Pompa ciepła w kościele – modernizacja

Ogrzewanie elektryczne akumulacyjne zostało zamienione na system kaskady dwóch pomp ciepła współpracujących z nowymi grzejnikami o dużej powierzchni wymiany. Termomodernizacja pozwoliła na ograniczenie strat przez przenikanie, a zastosowanie wybranych grzejników przełożyło się na niski parametr temperaturowy wody na zasilaniu instalacji (na poziomie 400C przy najniższych temperaturach zewnętrznych)– z tego też powodu mimo dużej kubatury budynku udało się uzyskać wysokie współczynniki efektywności sezonowej COP.

Przy doborze nowego systemu CWU zadbano o wygodę obsługi, niskie koszty eksploatacji oraz komfort wiernych. Wybór padł na nowoczesne pompy ciepła Panasonic  Aquarea. Urządzenia te zostały wybrane ze względu na łatwość obsługi i wsparcia technicznego oferowanego przez firmę Panasonic.

W obiekcie dzwonnicy została zainstalowana pompa ciepła typu All-In-One z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej. Dzięki temu na bardzo niewielkiej przestrzeni realizowane są potrzeby zarówno CO jak i CWU dostarczające ciepłą wodę na potrzeby łazienek.

Pompa ciepła w kościele – zastosowane rozwiązania

W Kościele wykorzystane zostały dwie pompy ciepła Panasonic Aquarea model High Performace o mocy 16kW, buforem 300l oraz dodatkową pompa obiegową.. System ma możliwość podgrzania wody do 55oC przy temperaturze zewnętrznej -23oC, który zasila 12 potrójnych grzejników.,. Niestandardowe „angielskie połączenie grzejników”, zapewniło im większą moc grzewczą, która pozwala na zapewnienie optymalnego komfortu termicznego.

W drugim obiekcie, pełniącym zaplecze techniczne zastosowano pompę Panasonic Aquarea All In One o mocy 9kW. Dzięki wbudowanemu w pompę zasobnikowi system zapewnia także ciepłą wodę użytkową. 

Całość została uzupełniona o moduł internetowy co dzięki Panasonic Aquarea Service Cloud umożliwia instalatorom monitoring pracy urządzenia jak również zmiany nastaw.


Cele modernizacji i montażu pompy ciepła w kościele 

 1. Obniżenie zapotrzebowania obiektu na Energię Pierwotną
 2. Obniżenie kosztów eksploatacyjnych za ogrzewanie obiektu kościelnego
 3. Zapewnienie komfortowej obsługi systemu ogrzewania
 4. Proste uzyskanie żądanych temperatur na obiekcie

Wyzwania dotyczące modernizacji systemu ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w obiekcie sakralnym

 1. Zbudowanie od początku instalacji grzewczej w istniejącym obiekcie
 2. Wygospodarowanie przestrzeni na kotłownię
 3. Zachowanie możliwie niezmienionego wizerunku obiektu w środku i na zewnętrz


Podsumowanie i weryfikacja założeń projektowych montażu pompy ciepła w kościele. 

W związku z dofinansowaniem inwestycji założenia projektowe musiały zostać spełnione co w tym przypadku nie stworzyło większych problemów. Parametry ekonomiczne przewyższyły oczekiwane parametry z audytu prawie dwukrotnie. 

Inwestycja zainspirowała inne parafie do podobnych działań. 


Więcej informacji na temat instalacji pompy ciepła w kościele znajdziesz w naszym materiale wideo – kliknj na film.


Potrzebujesz wsparcia lub chcesz znaleźć akredytowanego instalatora - skontaktuj się z nami