Jednostki kanałowe o niskim ciśnieniu statycznym serii PACi Elite • Czynnik R32

Dzięki niewielkiej wysokości (zaledwie 250 mm) jednostki te można instalować w wielu miejscach, w których nie zmieszczą się urządzenia innych typów – są więc znacznie bardziej uniwersalne. Idealny wybór w przypadku niskich przestrzeni nadsufitowych.

Wyjątkowo mała wysokość: 250 mm, jednakowa dla wszystkich modeli.

  • Funkcja automatycznej nauki ustawień wymaganego ciśnienia statycznego w miejscu instalacji podczas uruchamiania urządzenia (wymagany standardowy sterownik przewodowy; tylko modele S-60/71/100/125/140PN1E5B)
  • Kompaktowe jednostki wewnętrzne bez utraty ciśnienia statycznego (wysokość tylko 250 mm)
  • Ciśnienie statyczne 50 Pa
  • Łatwa konserwacja i serwis – zewnętrzna skrzynka elektryczna
  • Wentylator promieniowy z 3 ustawieniami prędkości, sterowany za pomocą sterownika przewodowego lub sterownika na podczerwień
  • Wentylator napędzany silnikiem prądu stałego, zapewniający lepszą wydajność i regulację
  • Łatwe podłączenie i sterowanie zewnętrznym wentylatorem lub układem wentylacji odzyskowej ERV za pośrednictwem złącza PAW-FDC na płytce sterującej jednostki wewnętrznej. Możliwość sterowania urządzeniem zewnętrznym za pośrednictwem sterownika indywidualnego jednostki wewnętrznej Panasonic

Dane techniczne

Zobacz wszystko
Jednostki kanałowe o niskim ciśnieniu statycznym serii PACi Elite • Czynnik R32 Jednofazowe Trójfazowe
3.6 kW 5.0 kW 6.0 kW 7.1 kW 10.0 kW 12.5 kW 14.0 kW 7.1 kW 10.0 kW 12.5 kW 14.0 kW
EER (Nominal) (1) W/W 3,85 3,35 3,40 3,40 3,95 3,35 3,15 3,40 3,95 3,35 3,15
COP (Nominal) (1) W/W 4,40 3,35 3,75 3,68 3,90 3,70 3,50 3,68 3,90 3,70 3,50
Refrigerant (R32) / CO2 Eq. kg / T
Kit KIT-36PN1ZH5 KIT-50PN1ZH5 KIT-60PN1ZH5 KIT-71PN1ZH5 KIT-100PN1ZH5 KIT-125PN1ZH5 KIT-140PN1ZH5 KIT-71PN1ZH8 KIT-100PN1ZH8 KIT-125PN1ZH8 KIT-140PN1ZH8
Remote controller CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B
Cooling capacity (Nominal) kW 3,6 5,0 6,0 7,1 10,0 12,5 14,0 7,1 10,0 12,5 14,0
Cooling capacity (Min) kW 1,5 1,5 2,0 2,0 3,1 3,2 3,3 2,2 3,1 3,2 3,3
Cooling capacity (Max) kW 4,0 5,6 7,1 9,0 12,5 14,0 16,0 9,0 12,5 14,0 16,0
EER (Nominal) (1) W/W 3,85 3,40 3,41 3,40 3,95 3,35 3,15 3,40 3,95 3,35 3,15
SEER (2) 5,1 A 5,1 A 6,0 A+ 6,0 A+ 6,0 A+ 6 5,8 5,9 A+ 5,9 A+ 5,9 5,8
Pdesign (cooling) kW 3,6 5,0 6,0 7,1 10,0 12,5 14,0 7,1 10,0 12,5 14,0
Input power cooling (Nominal) kW 0,93 1,47 1,76 2,09 2,53 3,73 4,45 2,09 2,53 3,73 4,45
Annual energy consumption cooling (3) kWh/a 246 342 350 414 582 418 588
Heating capacity (Nominal) kW 4,0 5,6 7,0 8,0 11,2 14,0 16,0 8,0 11,2 14,0 16,0
Heating capacity (Min) kW 1,5 1,5 1,8 2,0 3,1 3,3 3,3 2,0 3,1 3,3 3,3
Heating capacity (Max) kW 5,0 6,5 7,0 9,0 14,0 16,0 18,0 9,0 14,0 16,0 18,0
COP (Nominal) (1) W/W 4,40 3,50 3,80 3,90 4,00 3,70 3,50 3,90 4,00 3,70 3,60
SCOP (2) 4,0 A+ 4,0 A+ 4,0 A+ 4,0 A+ 4,0 A+ 3,9 3,8 4,0 A+ 4,0 A+ 3,9 3,8
Pdesign at -10°C kW 3,6 3,8 5,6 5,2 8,0 9,5 10,6 5,2 8,0 9,5 10,6
Input power heating (Nominal) kW 0,91 1,60 1,84 2,05 2,80 3,78 4,45 2,05 2,80 3,78 4,45
Annual energy consumption heating (3) kWh/a 1258 1573 2095 1914 2799 1914 2799
Indoor unit S-36PN1E5B S-50PN1E5B S-60PN1E5B S-71PN1E5B S-100PN1E5B S-125PN1E5B S-140PN1E5B S-71PN1E5B S-100PN1E5B S-125PN1E5B S-140PN1E5B
External static pressure (Nominal) (4) Pa 25 25 25 25 40 50 50 25 40 50 50
External static pressure (Min) (4) Pa 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
External static pressure (Max) (4) Pa 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Indoor air flow (Hi) m³/min 14,0 16,0 22,0 22,0 36,0 38,0 40,0 22,0 36,0 38,0 46,0
Indoor air flow (Lo) m³/min 12,0 13,0 20,0 20,0 33,0 35,0 37,0 20,0 33,0 35,0 37,0
Moisture removal volume L/h 10,0 10,0  16,0 16,0 26,0 28,0 30,0 16,0 26,0 28,0 30,0
Indoor sound pressure (Hi) (5) dB(A) 35 36 38 38 39 40 41 38 39 40 41
Indoor sound pressure (Med) (5) dB(A) 33 34 36 36 37 38 39 36 37 38 39
Indoor sound pressure (Lo) (5) dB(A) 30 30 31 31 32 33 34 31 32 33 34
Indoor dimension (Height) mm 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
Indoor dimension (Width) mm 780 780 1000 1000 1200 1200 1200 1000 1200 1200 1200
Indoor dimension (Depth) mm 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650
Indoor net weight kg 29 29 32 32 41 41 41 32 41 41 41
Outdoor unit U-36PZH2E5 U-50PZH2E5 U-60PZH2E5 U-71PZH2E5 U-100PZH2E5 U-125PZH2E5 U-140PZH2E5 U-71PZH2E8 U-100PZH2E8 U-125PZH2E8 U-140PZH2E8
Outdoor power source V 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 380 - 400 - 415 380 - 400 - 415 380 - 400 - 415 380 - 400 - 415
Current in cooling (1p 220V / 3p 380) A 4,20 6,50 8,20 9,45 11,20 16,90 20,00 3,20 3,75 5,65 11,70
Current in cooling (1p 230V / 3p 400) A 4,00 6,20 7,85 9,00 10,70 16,10 19,30 3,05 3,55 5,40 11,20
Current in cooling (1p 240V / 3p 415) A 3,85 5,95 7,50 8,60 10,20 15,40 18,40 2,95 3,45 5,20 10,70
Current in heating (1p 220V / 3p 380) A 4,10 7,15 8,60 9,20 2,40 17,00 20,20 3,20 4,20 5,75 6,80
Current in heating (1p 230V / 3p 400) A 3,90 6,85 8,25 8,85 11,90 16,20 19,30 2,95 4,00 5,45 6,45
Current in heating (1p 240V / 3p 415) A 3,75 6,55 7,85 8,45 11,40 15,60 18,50 2,85 3,85 5,25 6,20
Outdoor air flow (Cool) m³/min 40 40 40 61 118 125 129 61 118 125 129
Outdoor air flow (Heat) m³/min 40 45 45 60 108 122 116 60 108 112 116
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) dB(A) 43 45 46 48 52 53 54 48 52 53 54
Outdoor sound pressure (Heat -Hi) dB(A) 44 48 49 50 52 53 54 50 52 53 54
Outdoor sound power (Cool -Hi) dB(A) 62 64 65 65 69 70 71 65 69 70 71
Outdoor sound power (Heat -Hi) dB(A) 64 68 69 67 69 70 71 67 69 70 71
Outdoor dimension (Height) mm 695 695 695 996 1416 1416 1416 996 1416 1416 1416
Outdoor dimension (Width) mm 875 875 875 940 940 940 940 940 940 940 940
Outdoor dimension (Depth) mm 320 320 320 340 340 340 340 340 340 340 340
Outdoor net weight kg 43 43 44 68 99 99 99 68 99 99 99
Pipe diameter (Liquid) Inch (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)
Pipe diameter (Gas) Inch (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)
Pipe length range m 3 ~ 40 3 ~ 40 3 ~ 40 5 ~ 50 5 ~ 85 5 ~ 85 5 ~ 85 5 ~ 50 5 ~ 85 5 ~ 85 5 ~ 85
Elevation difference (in/out) (6) m 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Pipe length for additional gas m 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Additional gas amount g/m 20 20 35 45 45 45 45 45 45 45 45
Refrigerant (R32) / CO2 Eq. kg / T 1,15 / 0,776 1,15 / 0,776 1,45 / 0,979 1,95 / 1,316 3,05 / 2,059 3,05 / 2,059 3,05 / 2,059 1,95 / 1,316 3,05 / 2,059 3,05 / 2,059 3,05 / 2,059
Operating range (Cool - Min) °C -15 -15 -15 -15 -20 (7) -20 (7) -20 (7) -15 -20 (7) -20 (7) -20 (7)
Operating range (Cool - Max) °C 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46
Operating range (Heat - Min) °C -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20
Operating range (Heat - Max) °C 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

(1) Wskaźniki EER i COP obliczone zgodnie z normą EN 14511.
(2) Etykieta energetyczna w skali od A+++ do D. W przypadku modeli o mocy poniżej 12 kW wskaźniki SEER i SCOP obliczono według wartości podanych w rozporządzeniu (UE) nr 626/2011. W przypadku modeli o mocy powyżej 12 kW wskaźniki SEER i SCOP obliczono według wartości podanych w rozporządzeniu (UE) nr 2281/2016.
(3) Roczne zużycie energii obliczono zgodnie z rozporządzeniem (UE) 626/2011.
(4) Umiarkowane zewnętrzne ciśnienie statyczne ustawione fabrycznie.
(5) Podane poziomy ciśnienia akustycznego odnoszą się do wartości zmierzonych na wysokości 1,5 m poniżej jednostki. Ciśnienie akustyczne mierzono zgodnie ze specyfikacją Eurovent 6/C/006-97.
(6) Jednostka zewnętrzna zainstalowana wyżej niż jednostka wewnętrzna.
(7) Modele 100 ÷ 140PZH3E5(8) mogą pracować w temperaturze do -20°C w serwerowniach przy długości przewodów rurowych wynoszącej 30 m lub mniej.
* Zalecany bezpiecznik do jednostki wewnętrznej: 3 A.

Dodatkowe produkty

Studia przypadków Zobacz wszystkie projekty

Co nowego?