Фотоволтаични панели + HPM: отоплявайте и произвеждайте гореща вода за бита без пари

Key points:
· Increases the amount of self-consumed electricity from the solar system up to 120%
· Control the heat pump’s energy consumption according to the output of electricity from the PV considering the electric energy consumption requirement of the house
· Innovative algorithm balancing the heat pump’s consumption and the in-house comfort, based on the outside temperature and the energy demand of the building
· Easy configuration of the Heat Pump manager system with the PV system

For F and G Generation
Panasonic has developed an innovative algorithm for its HPM (Heat Pump Manager) which drastically improves the Heat Pump’s use of selfgenerated electricity from connected Photovoltaic panels. The Heat Pump will take the electricity generation by the solar system into consideration for the heating system and the domestic hot water production, without reducing comfort in the house.

PV Panel + Inverter + Heat Pump Manager + Aquarea F/G Generation
= Smart Grid Ready
For H Generation
Aquarea H Generation can synchronize with PV panel with simple CZ-NS4P PCB. A part of converting Aquarea in Smart Grid Ready, there is a new advantage, this new PCB allows 0-10V control.
With this Aquarea demand is adapting all moment with the PV Panel production.


PV Panel + Inverter + Aquarea H Generation with CZ-NS4P
= Smart Grid Ready and 0-10V control

Produce and heat Domestic Hot Water for free.

Сравнение при нови жилища Увеличено използване на произведена от агрегата електроенергия със 120%
HPM може да увеличи консумацията от страна на термопомпата на електроенергия, произведена от фотоволтаичната система, с 352-775 кВтч годишно. Резултати от симулациите:
Сравнение при стари жилища Увеличено използване на произведена от агрегата електроенергия със 71%
HPM може да увеличи консумацията от страна на термопомпата на електроенергия, произведена от фотоволтаичната система, с 526-898 кВтч годишно. Резултати от симулациите:
Нова сграда във Франкфурт (без оптимизация)
(Енергия) към мрежата (4129 кВтч)

Електроенергия от ФВ (5630 кВтч/г)
73% (4129 кВтч/г)
27% (1502 кВтч/г)
Нова сграда във Франкфурт (екооптимизация)
(Енергия) към мрежата (3706 кВтч)

Електроенергия от ФВ (5630 кВтч/г)
66% (1502 кВтч/г)
34% (1924 кВтч/г)
Стара сграда във Франкфурт (без оптимизация)
(Енергия) към мрежата (3955 кВтч)

Електроенергия от ФВ (5630 кВтч/г)
70% (3955 кВтч/г)
30% (1675 кВтч/г)
Стара сграда във Франкфурт (екооптимизация)
(Енергия) към мрежата (3583 кВтч)

Електроенергия от ФВ (5630 кВтч/г)
64% (3583 кВтч/г)
36% (2047 кВтч/г)
(Енергия) от мрежата (4467 кВтч)

Условия:
Мощност на инсталираната ФВ: 5,64 кВтч
Потребление на домакинството: 3500 кВтч/г
Потребление на гореща вода: 200 л/ден с темп. 45 °C
Стандартна изолация (потребл. на топлина): 35 кВтч/м²
Дистанционно управление: Неинтелигентно
(Енергия) от мрежата (4012 кВтч)

Условия:
Мощност на инсталираната ФВ: 5,64 кВтч
Потребление на домакинството: 3500 кВтч/г
Потребление на гореща вода: 200 л/ден с темп. 40 °C
Стандартна изолация (потребл. на топлина): 35 кВтч/м²
Дистанционно управление: ECO
От мрежата (6060 кВтч)

Условия:
Мощност на инсталираната ФВ: 5,64 кВтч
Потребление на домакинството: 3500 кВтч/г
Потребление на гореща вода: 200 л/ден с темп. 45 °C
Стандартна изолация (потребл. на топлина): 80 кВтч/м²
Дистанционно управление: Неинтелигентно
ФВ: Производство на електроенергия
От мрежата (5627 кВтч)

Условия:
Мощност на инсталираната ФВ: 5,64 кВтч
Потребление на домакинството: 3500 кВтч/г
Потребление на гореща вода: 200 л/ден с темп. 40 °C
Стандартна изолация (потребл. на топлина): 80 кВтч/м²
Дистанционно управление: ECO
ФВ: Производство на електроенергия
1. Електропотребление на къщата / 2. Електропотребление на ТП / 3. Използвана енергия в къщата
Управление на ФВ + ТП
Как да създадем добавена мощност за комбинацията ФВ+ТП?
  • Оптимизирайте работата на ТП при отчитане на производството на ФВ
  • Когато ФВ произвежда достатъчно, за да покрива потреблението на ТП, режимът Tank [Резервоар] ще бъде принуден да затопля ГВБ до 55 или 65 °C.
  • Ако инсталацията е снабдена с буферен резервоар, температурата в него ще се покачи 1-5 °C или до 55 °C.
*Захранването се подава от Panasonic-PAW-HPM-Solar (HPM + 2 електрически ротора)

1. Фотоволтаични панели / 2. Инвертор / 3. Електромер* / 4. Електромер* / 5. Табло за управление / 6. Битови уреди и осветление / 7. Табло за управление / 8. HPM* / 9. Отопление и ГВБ / 10. Решетка