Решение за интелигентно управление на множество обекти

Модерно и мащабируемо управление на енергията за Вашите решения за отопление и охлаждане


Един екран, безкрайни възможности


Новото решение за интелигентно управление на множество обекти на Panasonic Ви осигурява пълен контрол над инсталираните мощности. С едно лесно кликване можете да научите състоянието и да контролирате в реално време всичките си агрегати, намиращи се на различни места, като предотвратявате повредите и оптимизирате разходите.

Инсталация

Лесна инсталация и конфигурация

Възможности за свързване

Стандартна LAN връзка с интернет
достъп (оптичен или мобилен)

Надеждност

Денонощна непрекъсната връзка

Експлоатация

Управление от всяка точка в реално време

Роли и разрешения

Конфигурирате лесно роли с различен
достъп за всеки потребител

Сигурност

Много сигурна комуникация и
съответствие с ОРЗД

Panasonic AC Smart Cloud

Централизиран дистанционен контрол на бизнес локациите Ви, от всяка точка, денонощно без прекъсване
 

Системата AC Smart Cloud на Panasonic Ви осигурява пълен контрол върху всички Ваши инсталации от таблета или компютъра Ви. С едно лесно кликване можете да получите актуализации на състоянието от всички Ваши инсталации, от всяко местоположение, което намалява потенциалните повреди и оптимизира разходите.


Научете повече


Panasonic AC Service Cloud

Ново решение за компании за обслужване и поддръжка

Panasonic AC Service Cloud предоставя на компаниите за поддръжка уникален инструмент за предоставяне на усъвършенствани функции за обслужване и поддръжка, намаляване на времето за реакция, намаляване на посещенията на обектите и по-добро разпределение на ресурсите.Научете повече


Кои са основните притеснения за търговските проекти?Икономии на енергия

Климатикът може да е 40 – 60% от общата сметка за ток


Здравословен комфорт

Как да подсигурите комфортна среда, като избягвате неправилна работа на климатика?
Скорост на обслужване

Необходими са средно 2 – 3 посещения на климатични техници на място

, когато се покаже грешка/проблем 

в дадена климатична система.


Време на престой

„Времето на престой“ на системата може да повлияе върху опита/продуктивността на клиентите при покупка


Поддръжка

Правилен график за поддръжка предотвратява повреди в бъдеще и намалява енергопотреблението


Живот на системата

Заместването с нова ОВК оказва огромно влияние върху инвестициите.


AC Smart Cloud 

Поемете контрола върху бизнеса си и оптимизирайте работата на отоплението и охлаждането


Повече от централизирано управление.

Използването на AC Smart Cloud облекчава ограниченията на отделните централизирани контролни устройства. Разрешаване на достъп от различни зони във вашата сграда и дори предоставяне на достъп от отдалечени места.


Повече от BMS.

За разлика от типична система за сграден мениджмънт имате пълен контрол върху системата за отопление и охлаждане, и нейните вътрешни параметри. Оперативните разходи могат да бъдат подобрени с функцията e-CUT, която представлява 5 разширени енергоспестяващи настройки. Тя разширява възможностите за оптимизиране на комфорта и оперативните разходи.
Комфорт

Поддържате комфорта на работниците, посетителите и клиентите, за да увеличите удовлетворението и продуктивността.


Възвръщаемост на инвестицията

Оптимизиране на работата на Вашата система за отопление и охлаждане, и възможността за дистанционен мониторинг могат да удължат живота на Вашите активи.


По-ниски експлоатационни разходи

Контролирането на настройките в реално време и наблюдението на потреблението на енергия допринасят за намаляване на сметката ви за енергия.


AC Service Cloud. Подобрявате сервизното си обслужване


Panasonic AC Service Cloud осигурява на поддържащия Ви персонал или компания един уникален инструмент за предоставяне на разширена поддръжка за подобрено време за реакция, намаляване на посещенията на място и по-добро разпределение на ресурсите. Този усъвършенстван и уникален инструмент е на разположение на специалисти по обслужването и поддръжката.

Дистанционното управление е важно

При обслужването и поддръжката времето е важно, а дистанционният достъп до единен мониторинг на състоянието на инсталацията за всички параметри на агрегата с цел анализа му прави разликата по отношение на скоростта на разрешаване и същевременно спестява ненужни посещения на обектите.Повече от система за сграден мениджмънт

Данните, предоставени за стандартна система за сграден мениджмънт на ОВК, могат да предоставят само базова информация. Panasonic CAC Service Cloud предлага всички данни на Panasonic в един мощен инструмент за лесна поддръжка на системата. 


Пълно управление на няколко обекта и потребители


Panasonic Smart and Service Cloud се базира на местоположение, всяко местоположение може да позволи достъп за множество потребители, независимо дали в една и съща сграда, или чрез отдалечен достъп. Мащабируемостта дава възможност за добавяне на множество обекти и за персонализиране на достъпа на екипа Ви и достъпа на надеждното Ви обслужване.


A. Собственик

Лесно управление на ролите с разрешения и достъпа. Управлявате всички обекти.

A.1 Мениджър за държава/регион: Управление на всички обекти в даден регион

A.2 Мениджър на обект: Управление на конкретен обект

A.3 Друг потребител: Ограничен достъп


B. Поддръжка

Компаниите за поддръжка могат да получат достъп до всеки обект, след като собствениците дадат разрешение с едно лесно кликване

B.1 Обект

B.2 Собственик
Стабилни и сигурни възможности за комуникация

· 4G рутер и SIM карта като допълнителни аксесоари

· Достъп до AC Smart/Service Cloud, включително налична връзка за данни

4G рутер + SIM карта