Допълнителни части

Нов комплект с автоматичен вентил с електромагнитно задвижване
Функция за възстановяване на масло, която цели да Ви осигури по-стабилно и комфортно управление на климатизацията.

1. Комплект с автоматичен вентил с електромагнитно задвижване за управление на модела с 3 тръби CZ-P56HR3: До 5,6 кВт CZ-P160HR3: От 5,7 до 16 кВт KIT-P56HR3: (CZ-P56HR3+CZ-CAPE2) KIT-P160HR3: (CZ-P160HR3+CZ-CAPE2)

2. Платка за управление на модела с 3 тръби CZ-CAPE2*. Трябва да се добави към CZ-P56HR3 или CZ-P160HR3.
* За моделите, предвидени за монтаж на стена.
Размери на вентила
1. Тръба за течност ID9,52 / Тръба за засмукване ID15,88
2. Кука за окачване
3. Конектор 9P
4. Шлангов кабел (5 м)
5. Тръба за течност: Тип 160: ID9,52 / тип 56: ID6,35
6. Тръба за изпускане на въздух ID12,7
7. Предна страна
8. Тръба за газ: Тип 160: ID15,88 / тип 56: ID12,7
9. Капак на отвора за обслужване