Heatcharge.
Сезонна ефективност – уредът изпълнява новите изисквания за еко дизайн

Новата пълна гама от A+++ термопомпи на Panasonic
В отговор на Протокола от Киото Европейският съюз си постави някои високи цели за намаляване на емисиите от парникови газове. До 2020 г. страните-членки на ЕС трябва да са постигнали следните цели:
  • 20% намаление в емисиите на парникови газове (в сравнение с базовите нива от 1990 г.)
  • Делът на възобновяемите източници в енергийния микс трябва да се увеличи с 20%
  • Общо намаляване на консумацията на енергия с 20%.
Новата мощност на отопление Heatcharge и ефективността
  • Система за съхранение на енергията. Агрегат за съхранение на енергията, който осъществява непрекъснато отопление и функция за бързо отопление
  • Максимална ефективност и комфорт със сензора за слънчева светлина Econavi
  • Система за пречистване на въздуха Nanoe-G
  • По-мощен въздушен поток за по-бързо достигане на желаната температура
A: Интелигентен микропроцесор
B: Постояннотоков инвертор
Мощно и надеждно отопление дори при ниски външни температури през зимата
Когато климатикът е в работен режим, компресорът (подаващ мощност на уреда) генерира топлина. До този момент топлината просто се отделяше в атмосферата. Panasonic реши да използва отпадъчната топлина! Heatcharge е уникална иновативна технология на Panasonic, при която отпадъчната топлина се съхранява в компресора и се използва ефективно за отопление. По този начин можете да се възползвате от мощност на отопление и ефективност, които са на съвсем друго ниво.
Постоянно отопление
Използването на съхранената топлина осигурява стабилно отопление с по-редки понижавания на температурата. Дори при спиране на отоплението в режим на размразяване, съхранената топлина продължава да затопля стаята. По този начин се елиминира дискомфортът, причинен от падането на температурата при спиране на отоплението с оглед на осигуряването на стабилно отопление.

Можете да проверите нивото на зареждане от дистанционното управление Натиснете бутона Information – нивото се показва на пет етапа (от 0 до 4)
ГРАФИКА 1
Конвенционален.
Помещението постепенно се охлажда
Размразяване: От 11 до 15 мин.
Снижаване на температурата в помещението:
От 5 до 6 °C

A: Спиране на отоплението
C: Отпадъчна енергия
D: Компресор
E: Размразяване
ГРАФИКА 2
Heatcharge.
Помещението се затопля изцяло
Размразяване: От 5 до 6 мин.
Снижаване на температурата в помещението:
От 1 до 2 °C

B: Продължаване на отоплението
F: Компоненти за съхраняване на топлина
D: Компресор
E: Размразяване чрез съхранената топлина
Времето за размразяване и колко намалява температурата в помещението зависи от обстановката, в която е монтиран уредът (дали помещението е изолирано и дали има течение), оперативните и температурните условия.
Температурата на издухвания въздух пада по време на размразяване. Колко намалява температурата в помещението зависи от обстановката, в която е монтиран уредът (дали помещението е изолирано и дали има течение), оперативните и температурните условия.
Ако конкретната среда води до натрупване на лед, отоплението може да спре по време на размразяване.