От много години системите Panasonic са най-ефективните на пазара.

Намират широко приложение в търговски обекти, хотели и офиси
1. Свръхвисока ефективност в условията на частично натоварване:
Сравнение с конкурентите: Много от конкурентите ни не публикуват данни за ефективността при натоварване под 50%, докато Panasonic предоставя такива за частично натоварване до 30%, доказващи изключително висока ефективност.

Сравнение между коефициентите COP на Panasonic и конкурентите – при различните нива на натоварване
1. Натоварване
Гама Panasonic VRF 6N 32 к.с. HI COP
Гама Panasonic VRF 6N 32 к.с.
Стандарт при конкурентите ни
Условия: Външна температура 0 °C DB, температура в помещението 20 °C DB. Данни, установени от Panasonic, и такива, взети от техническите спецификации на конкурентите ни.
2. Отлични стойности на ESEER и SCOP за системите с 2 и 3 тръби
Panasonic може да се похвали с изключително високи стойности на ESEER и SCOP, изчислени на базата на SBEM (други производители използват неофициални методи за изчисление).
SBEM (опростен метод за енергопотреблението на сграда) е разработен от BRE и се ползва за изчисляване на енергопотреблението на нежилищни сгради. Базира се на NCM (национален метод за калкулация) и служи за установяване на съответствието с Част „Л“ от Строителните разпоредби, както и за Сертифициране на енергийната ефективност.
Калкулацията ESEER, отговаряща на описаните по-долу условия и захранването на вътрешни тела, не е включена.
  1. Температура вътре: 27 °C DB / 19 °C WB
  2. Външни температурни условия
3. Ефективно размразяване:
Panasonic използва втория агрегат за размразяването на първия. По този начин се подобрява ефективността на системата по време на размразяване, без от това да страда комфортът.

1. Panasonic / 2. Размразяване / 3. Вентилаторна циркулация / 4. Не се изисква източник на топлина от вътрешните тела. / 5. Студен въздух. Вътрешното тяло не генерира студено течение при размразяване / 6. Конкуренти 1 / 7. Източникът на топлина за размразяване е от вътрешните тела / 8. Студен въздух / 9. Конкуренти 2 / 10. Натрупване на топлина във вътрешното тяло. Без студен въздух, но ефективността е изключително ниска / 11. Спиране на въздуха или изключително ниска мощност
4. Panasonic ECOi работи дори при -25 °C. Тази уникална функционалност демонстрира превъзходството на гамата Panasonic ECOi 6N
Panasonic използва втория агрегат за размразяването на първия. По този начин се подобрява ефективността на системата по време на размразяване, без от това да страда комфортът.

Най-ниска работна температура на външния въздух от всички системи на пазара: -25 °C
Температура на външния въздух (до 15 (°C WB)) Задаване на температура в широк диапазон.
5. Системата все пак ще управлява до 25% от свързаните вътрешни тела
Системата няма да преустанови работата си в случай е до 25% от вътрешните тела загубят захранване, докато са в работен режим.

1. Съобщението за грешка E06 е игнорирано
6. Безопасна работа в случай на повреда! Осигурява отопление и охлаждане
АВТОМАТИЧНО РЕЗЕРВИРАНЕ
Възможно е системата да продължи да работи, дори при повреда на компресорите, мотора на вентилатора или термодатчика (дори ако се повреди компресор в агрегат с 2 или повече компресора).

1. Повреда в електромотора на вентилатора. Повреда на компресора. Повреда на термодатчика / 2. Резервиране / 3. Спиране