Обновяване на R22.

Стандартните агрегати Panasonic могат да се свързват към съществуващи тръби за R22.


Важна инициатива за ограничаване на потенциалното увреждане на озоновия слой.

· Без нужда от допълнителни принадлежности (само редуциращи муфи)

· Прибл. 30% икономии на енергия в сравнение с агрегатите с R22.


Panasonic дава своя принос.

Ние, служителите на Panasonic, също изпълняваме ангажимента си – разбираме, че в момента кризата е засегнала всички. Panasonic разработи чисто и ефективно решение, което позволява спазването на новите законови разпоредби да се осъществи без бизнесът да плати тежка цена и да бъдат засегнати паричните резерви.
Системата на Panasonic за обновяване позволява инсталираните тръби за R22, които са в добро състояние, да бъдат използвани повторно при монтажа на новите високоефективни системи R410A/R32.
Това лесно решение на проблема, предоставено от Panasonic, позволява обновяването на всички сплит и PACi системи. Възможни са някои ограничения, но като цяло дори не поставяме лимит на оборудването, което ще сменим.
Инсталирайки нова високоефективна система Panasonic R410A/R32, можете да се възползвате от около 30% намаление на експлоатационните разходи в сравнение с тези при R22.
Да...
1. Проверете мощността на системата, която искате да замените
2. Изберете от гамата на Panasonic най-подходящата система за замяната
3. Следвайте процедурата, разписана в брошурата, а също и техническите спецификации
Просто е...

R22 – намаляването на хлора е от огромна важност за едно по-чисто бъдеще.

Критерии за влошаване на качеството на хладилното масло.


Ръководство за повторното използване на тръбите за R22 за нова инсталация с R410A

1. Предупреждение
Наличните тръби за R22 могат да бъдат използвани повторно за инсталацията на система с R410A, ако разписаните по-долу условия бъдат изпълнени и се уверите, че тръбите са:
· сухи (в тях няма остатъчна влага).
· чисти (в тях не е останал прах).
· стегнати (липсват утечки на хладилен агент в точките на свързване)

2. Условия.
· Изтегляне на хладилния агент и маслото: Изпълнете процедурата „принудително охлаждане“, като спазите предписанията за оперативно време независимо от дължина на тръбния път. Единичен сплит: 10 мин. Мултисплит: 30 мин. След това проведете „пълно изпомпване“, за да съберете хладилния агент и маслото от съществуващата система за R22.
* Забележка: Ако операцията за пълно изпомпване не е възможна поради неизправност на системата, измийте и почистете инсталираните тръби, за да съберете маслото и мръсотията от вътрешността им.

· Проверете състоянието на маслото: Ако то съдържа замърсители, промийте съществуващите тръби.
· Проверете цвета на маслото: След пълното изпомпване използвайте памучен тампон, за да оберете маслото от съществуващата тръба. Ако цветът на маслото е по-висок от ASTM3, ползвайте нова тръба, тъй като повторната употреба на старата е забранено.
· Проверете дебелината на тръбата: Уверете се, че тя надхвърля 0,8 mm. Ако дебелината е по-малка от 0,8 mm, ползвайте нова тръба.
· Сменете уширението за новата връзка R410A: Не ползвайте старите муфи с резба за разширения край на тръбата. Уверете се, че използвате новите муфи с резба за разширения край на тръбата, които са част от системата за R410a.
* Забележка: Ако размерът на съществуващите тръби е 1/4” (6,35 mm) и 1/2” (12,7 mm), а новата система за R410A е 1/4” и 3/8” (9,52 mm), ползвайте редуцираща муфа, свързана към вътрешното и външното тяло.

3. Приложим модел.
Климатик Panasonic единичен сплит от гама CS/CU-RE/UE/YE/XE/CE/NE/E*NKE и PKE и по-късни модели.
Климатик Panasonic мултисплит от гама CU-2E/3E/4E/5PBE и по-късни модели.
Стандартно тръбно съединение с дължина на тръбния път и зареждане с хладилен агент е първа.
Тази комбинация е разрешена при спазване на максималната дължина на тръбопровода и заредения хладилен агент, посочен в модела, инсталиран като нов.
Тази комбинация не е разрешена, тъй като е извън диаметъра на тръбата.