Енерговъзстановяваща вентилация (рекууператори)

Възстановява до 77% от топлината на изходящия въздух, за екологичен и енергийно ефективна сграда.

Спецификации

Вижте всички
Енерговъзстановяваща вентилация (рекууператори) ЕДНОФАЗНИ

Допълнителни продукти

Какво се случва