Енерговъзстановяваща вентилация (рекууператори)

Възстановява до 77% от топлината на изходящия въздух, за екологичен и енергийно ефективна сграда.

Спецификации

Вижте всички
Енерговъзстановяваща вентилация (рекууператори) Еднофазно
Outdoor power source V 220 / 240 220 / 240 220 / 240 220 / 240 220 / 240
External static pressure (Min) (7) Pa 105 / 80 / 75 140 / 110 / 55 120 / 60 / 35 140 / 60 45 105 / 95 45
Dimensions 388 x 1.322 x 1.134 388 x 1.322 x 884 317 x 1.090 x 904 317 x 1.050 x 804 270 x 882 x 599
Net weight kg 83 71 57 49 29

Допълнителни продукти

Реални примери Вижте всички проекти