3-rørs ECOi EX MF3-serie

VRF-system med simultan oppvarming og kjøling. Panasonic 3-rørs MF3-serien
tilbyr den beste løsningen for de mest krevende kundene.

  • Enhetene med 3 rør har bare én kabinettstørrelse, som tar svært liten plass (kun 0,93 m²)
  • 1 kabinett for alle størrelser: 1,758 x 1,000 x 930 mm, for 8, 10, 12, 14 og 16HP
  • Maksimum kapasitetsstørrelse er 48 HP med 3 enhetskombinasjoner
  • Opp til 52 innendørsenheter kan tilkobles
  • Koblingsbar innendørs-/utendørsenhets kapasitetsgrad opptil 150 %

Markedsledende COP (ved full last), høyeffektiv kombinasjon

1. EER høy-effektivitet-kombinasjon
2. EER standard kombinasjon
3. COP høy-effektivitet-kombinasjon
4. COP standard kombinasjon

Markedsledende COP (ved full last), standard effektivitet

1. EER 3-rørs MF2 6N-serie
2. Gammel EER-serie
3. COP 3-rørs MF2 6N-serie
4. Gammel COP-serie

3-rørs kontrollbokssett / tilkobling til flere typer


Ny varmegjenvinningsboks for å koble til flere innendørsenheter med kun én boks, 4, 6 og opptil 8 innendørsenheter eller grupper.
Dette er en fordel, spesielt ved bruk i hoteller, hvor det er begrenset plass for tilkobling av flere bokser.
1. x 4 porter.
CZ-P456HR3
CZ-P4160HR3
2. x 6 porter.
CZ-P656HR3
3. x 8 porter.
CZ-P856HR3

5. CZ-P56HR3
Opp til 5,6 kW: CZ-P160HR3
Opp til 16,0 kW: KIT-P56HR3 (CZ-P56HR3+CZ-CAPE2)
KIT-P160HR3 (CZ-P160HR3+CZ-CAPE2)
6. CZ-CAPE2*
3-rørs styrekretskort

* For veggmontert. Må legges til CZ-P56HR3 ELLER CZ-P160HR3.

Individuell kontroll av flere innendørsenheter med magnetventilsett

  • En hvilken som helst design og plassering kan brukes i ett enkelt system.
  • Kjøledrift er mulig opptil en utetemperatur på -10 °C.

Systemstruktur

1. Innsugingsrør (gassrør for lav temperatur og lavt trykk)
2. Væskerør (væskerør for middels temperatur og middels trykk)
3. Utslippsrør (gassrør for høy temperatur og høyt trykk)
4. Magnetventilsett