Nytt luftbehandlingsaggregat-sett. 16 kW // IP65 // Kompakt kabinett

Nytt AHU-sett kobler ECOi-systemer til luftbehandlingsaggregater (AHU), med bruk av samme kjølekrets som VRF-systemet.
Gode tilkoblingsmuligheter betyr at Panasonics AHU-sett lett kan integreres.
Bruksområder: Hoteller, kontorer, serverrom eller alle store bygninger hvor kontroll av luftkvalitet, slik som luftfuktighet og frisk luft, er nødvendig.
1. Fjernkontroll CZ-RTC4
2. Ny IP 65-boks i plast
3. PAW-T10-kretskort for tørrkontakt
4. 0–10 V behovskontrollkort
5. Intelligent termostat for:
 • Hindring av kald trekk
 • Kompensering for endring av utetemperatur
6. Tilkoblingsbase for sensorer og strømforsyning
Kretskort, strømtrans., rekkeklemme

Termistor x2
(Kjølemiddel: E1, E2)
Termistor
(Luft: TA; 1 sensor)
Standard kablet fjernkontroll.

Behovskontrollen på utendørsenheten styres av et eksternt signal på 0–10V.

1. AHU-tilkoblingssett
2. 2. Ekstern BMS
3.0 – 10V kapasitetskontroll
4. ECOi utendørsenheter
5. Ventilasjonsaggregat (AHU)
Systemeksempel for stor kapasitet (over 56 kW)
3 x [kretskort, transformator, magnetkontrollventil, termistor x 4 stk., tilkoblingsbase og boks med elektriske komponenter].

Eksempel 140 kW-system
1. Gassrør / 2. Væskerør / 3. U_E-I_E-kommunikasjon / 4. Gasstemperatur / 5. Væsketemperatur / 6. Innløpstemperatur / 7. Utløpstemperatur / 8. Viftedriftssignal / 9. Styrekretskort for viftemotor
Valgfrie deler: Følgende funksjoner er tilgjengelige ved bruk av forskjellig kontrolltilbehør:

CZ-RTC4 Timer-fjernkontroll
 • Drift PÅ/AV
 • Modusvalg
 • Temperaturinnstilling
* Signal for viftedrift kan tas fra kretskortet.

CZ-T10-terminal
 • Inngangssignal= Drift PÅ/AV
 • Fjernkontroll-forbud
 • Utgangssignal= Drift-PÅ status
 • Alarmutgang (via 12 V DC)

PAW-OCT, 12 V DC-utgang. VALG-terminal
 • Utgangssignal = kjøling/oppvarming/viftestatus
 • Avriming
 • Termostat-PÅ
PAW-T10-kretskort for tilkobling til T10-kontakt
 • Et kretskort med tørrkontakt har blitt utviklet for enkel kontroll av enheten
 • Inngangssignal drift PÅ/AV
 • Fjernkontroll-forbud
 • Utgangssignal drift-PÅ-status maksimum 230 V 5 A (NO/NC)
 • Utgangssignal alarmstatus maksimum 230 V 5 A (NO/NC)
 • Ytterligere tilgjengelige kontakter:
- Ekstern fukterkontroll (PÅ/AV) 230 V AC 3 A
- Ekstern viftekontroll (PÅ/AV) 12 V DC
- Eksternt signal for filterstatus potensialfritt
- Eksternt signal for flottørstatus, potensialfritt
- Ekstern sensor for deteksjon av lekkasje eller TH. Potensialfri AV-kontakt (mulig bruk for ekstern utblåsningstemperaturkontroll)

CZ-CAPBC2 Mini-serie-I/U-enhet
 • Behovskontroll 40 % til 120 % (5 %-trinn) med 0–10 V inngangsstrøm
 • Temperaturinnstilling med 0–10 V eller 0–140 Ω inngangssignal
 • Temperaturutløp for rom (innløpsluft) ved 4–20 mA
 • Modusvalg og/eller PÅ/AV-kontroll
 • Viftedriftskontroll
 • Driftsstatus-utgang / alarm-utgang
 • Termostat PÅ/AV-kontroll