Luftbehandlingsaggregat-sett på 10–25 kW for PACi

Nytt AHU-sett kobler PACi utendørsenheter til luftbehandlingsaggregatets system
Panasonics AHU-sett tilbyr en mengde tilkoblingsmuligheter, som betyr at det lett kan integreres. Bruksområder: Hoteller, kontorer, serverrom eller alle store bygninger hvor kontroll av luftkvalitet, slik som luftfuktighet og frisk luft, er nødvendig.
1. Fjernkontroll CZ-RTC4
2. Ny IP 65-boks i plast
3. PAW-T10-kretskort for tørrkontakt
4. 0–10 V behovskontrollkort
5. Intelligent termostat for:
 • Hindring av kald trekk
 • Kompensering for endring av utetemperatur
6. Tilkoblingsbase for sensorer og strømforsyning

Kretskort, strømtrans., rekkeklemme
Termistor x2
(Kjølemiddel: E1, E3)
Termistor
(Luft: TA; 1 sensor)
Standard kablet fjernkontroll.
Kan installeres inne i boksen.
Det nye luftbehandlingsaggregat-settet har blitt utviklet for å møte kundebehov:
 • IP 65-boks for å kunne installeres utendørs
 • 0–10 V behovskontroll (inkludert på CZ-CABP2-kretskortet)*
 • Lett kontroll via BMS (byggadministrasjonssystem)
* Bare med Elite PACi, opp til mellom 6 kW og 14 kW.
1. Luftbehandlingsaggregat-sett PAW-280PAH2 / 2. Kontrollerledningsnett CZ-RTC4 (valgfritt) / 3. I/D-U/D-ledningsnett / 4. PACi / 5. Luftbehandlingsaggregat
Valgfrie deler: Følgende funksjoner er tilgjengelige ved å bruke forskjellig kontrolltilbehør

CZ-RTC4 Timer-fjernkontroll
 • Drift PÅ/AV
 • Modusvalg
 • Temperaturinnstilling
* Signal for viftedrift kan tas fra kretskortet.

CZ-T10-terminal
 • Inngangssignal= Drift PÅ/AV
 • Fjernkontroll-forbud
 • Utgangssignal= Drift-PÅ status
 • Alarmutgang (via DC12 V)

PAW-OCT, 12 V DC-utgang. VALG-terminal
 • Utgangssignal= Kjøling/Oppvarming/Viftestatus
 • Avriming
 • Termostat-PÅ
PAW-T10, kretskort for å koble til T10-kontakt
 • Et kretskort med tørrkontakt har blitt utviklet for enkel kontroll av enheten
 • Inngangssignal drift PÅ/AV
 • Fjernkontroll-forbud
 • Utgangssignal drift-PÅ-status maksimum 230 V 5 A (NO/NC)
 • Utgangssignal alarmstatus maksimum 230 V 5 A (NO/NC)
 • Ytterligere tilgjengelige kontakter:
- Ekstern fukterkontroll (PÅ/AV) 230 V AC 3 A
- Ekstern viftekontroll (PÅ/AV) 12 V DC
- Eksternt signal for filterstatus potensialfritt
- Eksternt signal for flottørstatus, potensialfritt
- Ekstern sensor for deteksjon av lekkasje eller TH. Potensialfri AV-kontakt (mulig bruk for ekstern utblåsningstemperaturkontroll)