Panasonic er definitivt det mest effektive systemet gjennom årene

Empty
Og spesielt tilpasset for bruk i butikker, hoteller og kontorer
1. Høyeffektive ved dellastforhold:
Sammenligning med konkurrenter: Mens mange andre ikke opplyser om ytelsesdata under 50 % delbelastning, dekker Panasonic opptil 30 % delbelastning med ekstremt høy effektivitet.

COP-sammenligning mellom Panasonic og andre konkurrenter ved forskjellig last
1. Belastning
Panasonic VRF 6N-serie 32HP HI COP
Panasonic VRF 6N serie 32HP
Standard andre konkurrenter
Forhold: Utendørstemperatur 0 °C DB (tørrtemperatur), romtemperatur 20 °C DB. Data hentet fra Panasonic og konkurrents offisielle tekniske databok.
2. Utmerkede ESEER- og SCOP-verdier for to- og trerørs
Panasonic har ekstremt høye ESEER- og SCOP-verdier i følge SBEM-metoden (noen andre produsenter kan bruke en annen uoffisiell beregningsmetode).
SBEM (forenklet bygningsenergimodell) er utviklet av BRE og er grunnlaget for beregninger av bygningsenergi for ikke-husholdninger. Modellen, som er basert på den nasjonale beregningsmetoden (NCM), brukes til å fastslå samsvar med byggeforskrifter og brukes også til å gi sertifisering av energiytelse.
ESEER-beregning tilsvarer forholdene nevnt under og effektbehovet til innendørsenhetene er ikke inkludert.
  1. Innendørstemperatur: 27 °C DB (tørrtemperatur) / 19 °C WB (våttemperatur)
  2. Utendørs temperaturforhold
Empty
3. Effektiv avrimingsdrift
Panasonic bruker den andre enheten til å avrime den første enheten. Dette gjør systemet mer effektivt under avriming og påvirker ikke komforten.

1. Panasonic / 2. Avriming / 3. Viftesirkulasjon / 4. Varmekilden fra innendørsenhetene er ikke nødvendig. / 5. Kald luft. Ingen kald trekk fra innendørsenheten under avrimingen / 6. Konkurrenter 1 / 7. Varmekilde for avriming er fra innendørsenhetene / 8. Kald luft / 9. Konkurrenter 2 / 10. Varmelagring i innendørsenheten. Ingen kjølig luft, men ekstremt lav effektivitet / 11. Stopp i luft eller ekstremt lav kapasitet
4. Panasonic ECOi fungerer ned til -25  °C. Denne unike funksjonen demonstrerer overlegenheten til Panasonic ECOi 6N-serien
Panasonic bruker den andre enheten til å avrime den første enheten. Dette gjør systemet mer effektivt under avriming og påvirker ikke komforten.

Laveste utendørs driftstemperatur på markedet -25 °C
Utendørs lufttemperatur (opp til 15 (°C våttemperatur)). Stort temperaturinnstillingsområde.
5. Systemet vil fremdeles drive opp til 25 % av de tilkoblede innendørsenhetene
Systemet vil ikke stoppe når opp til 25 % av innendørsenhetene har strømforsyningsbrudd når de er i PÅ-modus.

1. Feilmeldingen "E06" blir ignorert
6. Høy sikkerhetsdrift ved stopp! Sikrer oppvarming og kjøling
AUTOMATISK RESERVEDRIFT
Det er mulig for systemet å fortsette å arbeide, selv om kompressorene, viftemotoren og temperatursensoren er skadet (selv når kompressoren streiker i en enkel enhet som inneholder to eller flere kompressorer).

1. Viftemotorskade. Kompressorskade. Temperatursensorskade / 2. Reserve / 3. Stopp