Løsninger for lagre, garasjer og busstasjoner

Ny kanaltilkoblet innendørsenhet 20–25 kW

 • Luftstrøm opptil 8 m ned  
 • Superstille (fra 38 til 43 dB) 
 • EC-viftemotor for ekstremt høy effektivitet 
 • Filter og plenum bøyd 90 grader (PAW-DUMPAPE2ME2) 
 • Lufstrømklaffer for å rette luften i henhold til behov 
 • Lett å installere
Panasonic har utvikle et nytt 90 grader plenum som kan tilpasses til S-200PE1E8A og S-250PE1E8A for å kunne drive luften ned og varme opp effektivt arealet av lageret. 
Systemeksempel

 Det må være en inspeksjonsluke (minst 450 x 450 mm) på undersiden av innendørsenheten. Luftspreder (anskaffes lokalt).
       Plenum bøyd 90 grader
S-200PE1E8A S-250PE1E8
    Filter og plenum med M1-filter
Løsninger for lagre, garasjer og busstasjoner
 • Invertersystem med høy virkningsgrad 
 • Maksimal rørlengde 100 m (mer enn 40 % lenger enn andre splittsystemer)
 • Flerfunksjonell fjernkontroll med innebygd temperaturregulering 
 • Friskluftstilførsel (mulighet for å tilkoble friskluft fra ventilasjonssystem)
Energieffektivitet og økologi
 • Invertersystem med høyeste virkningsgrad
 • Miljøvennlig kjølemiddel R410A

Komfort
 • Kjøledrift ved lave utendørstemperaturer (ned til -15 °C)
 • Oppvarming selv ved lave utendørstemperaturer
 • Temperaturmålerens plassering kan velges mellom innendørsenheten eller den kablede fjernkontrollen
Brukervennlig
 • Ukeprogram (seks innstillinger pr. dag og 42 pr. uke)
 • Utvalg av kablede, trådløse og forenklede fjernkontroller

Enkel installasjon og vedlikehold
 • Enheter med høyt statisk trykk er ideelle for butikker og kontorer
Utmerkede SEER- og SCOP-verdier

Panasonic har ekstremt høye SEER- og SCOP-verdier i følge SBEM-metoden (noen andre produsenter kan bruke en annen ikke-offisiell beregningsmetode). SBEM (forenklet bygningsenergimodell) er utviklet av BRE og er grunnlaget for beregninger av bygningsenergi for ikke-husholdninger. Modellen, som er basert på den britiske beregningsmetoden (NCM), brukes til å fastslå samsvar med byggeforskrifter og brukes også til å gi sertifisering av energiytelse.