PACi Standard fra 10,0 til 12,5kW • R32 Gass


Inntil to innendørsenheter kan kobles til samme utendørsenhet. Panasonics PACi-enheter kan installeres som singel- og tvillingsystemer. Innendørsenhetene kan kombineres slik som vist i valgtabellen. Driften vil alltid være simultan. Alle innendørsenhetene vil fungere med de samme innstillingene.


Finn din ideelle kombinasjon

Utendørsenheter PACi Standard enkelt og dobbeltsystem • R32 Gass
U-__2E5 enfase // U-__2E8 trefase
PACi Standard enkle / simultane operativsystem-kombinasjoner • R32 Gass

Innendørs/utendørs
1. PACi 1x1-sett-løsning.

Innendørsenheter
A - vegg / B - 4-veis 90x90 kassett / C - 4-veis 60x60 kassett / D - tak / E - diskré enhet med høyt statisk trykk / F - diskré enhet med lavt statisk trykk