Panasonic R32-lekkasjedetektor

Trygg bruk av R32 i Panasonics Mini ECOi R32-systemer.


R32 er et mildt antennelig kuldemedium (kategori A2L), og utformingen og installasjonen av systemer med R32 må overholde relevante sikkerhetsforskrifter for kuldemedier.

Følgende forskrifter gjelder for våre Mini ECOi R32-systemer og vår unike metode for integrert luftsirkulasjon:

1. EN 378 (ISO 5149) for sikkerhet og giftighet

2. IEC 60335-2-40 (utg. 6.0) for sikkerhet og antennelighet

Restriksjonene som gjelder for kuldemedietilførsel i et system på grunn av antenneligheten til R32, er strengere enn for giftighet. Derfor kan det ikke forekomme giftige konsentrasjoner ved standardbruk av våre Mini ECOi R32-systemer.

Integrert luftsirkulasjon – Panasonics restriksjonsmetode.
Ved bruk der kuldemedietilførselen i et system overskrider de tillatte grensene for en bestemt romstørrelse, bruker Panasonics Mini ECOi R32-systemer en metode for integrert luftsirkulasjon i kombinasjon med en Panasonic R32-lekkasjedetektor, noe som i stor grad bidrar til å takle slike begrensninger. Så snart sensoren oppdager en lekkasje, utløser detektoren en alarm, kompressoren stopper og viften i innedelen begynner å kjøre med høy hastighet for å sirkulere luften i rommet og svekke R32-konsentrasjonen.
Innedel kjører eller er i standby-modus.
Lekkasje oppdages og alarm utløses.
Kompressor slås av (hvis den er på).
Innedel begynner å kjøre med høy viftehastighet.

Eksempel på en 10,6 kW kassettmodell installert i en høyde på 2,2 m.


Bruk uten Panasonic R32-lekkasjedetektor og luftsirkulasjon:
Kuldemedietilførselen til systemet, målt i forhold til gulvarealet, må ligge innenfor den blå sonen. Installasjon utenfor denne sonen er ikke tillatt.


1. Giftighetsområde.
2. Sikkerhetssone for bruk uten integrert luftsirkulasjon.
a. Kuldemediemengde (kg).
b. Gulvareal i rommet (m²).

Bruk med Panasonic R32-lekkasjedetektor og luftsirkulasjon:
Kuldemedietilførselen til systemet, målt i forhold til gulvarealet, kan øke betraktelig på grunn av luftsirkulasjonen.


1. Giftighetsområde.
2. Større sikkerhetssone for bruk med integrert luftsirkulasjon.
a. Kuldemediemengde (kg).
b. Gulvareal i rommet (m²).


Eksempel på en tilpassbar 10,6 kW kanalmodell installert vertikalt på gulvnivå.


1. Giftighetsområde.
2. Betydelig større sikkerhetssone for bruk med integrert luftsirkulasjon.
3. Sikkerhetssone for bruk uten integrert luftsirkulasjon. Minste systemtilførsel (4 til 6 HP).
a. Kuldemediemengde (kg).
b. Gulvareal i rommet (m²).


Panasonic R32-lekkasjedetektor CZ-CGLSC1 (tilleggsutstyr)

Panasonics integrerte luftsirkulasjon er en unik metode for å overholde restriksjonsreglene som er angitt i standarder og forskrifter, og gir mulighet for høyere kuldemedietilførsel per romareal.
Panasonic R32-lekkasjedetektor kreves for å utløse luftsirkulasjonen. Lekkasjedetektoren har en integrert alarmsummer og kan sende signaler til et sentralt alarmsystem i bygningen. Enheten kobles til fjernkontrollkontaktene i innedelen og kan brukes i kombinasjon med en hvilken som helst av Panasonics VRF-fjernkontroller, kablede eller trådløse.

* Bare én fjernkontroll kan kobles til Panasonic R32-lekkasjedetektoren.
5 V ekstern effekt (sentral overvåking osv.)


Alarmen som utløses av Panasonic 32-lekkasjedetektoren, blir også overført til og vist på en eventuelt tilkoblet sentral kontroller.


a. Sentralt P-Link-kontrollnettverk


Kompatibel med en rekke innedeler

Det brede utvalget av innedeler som støtter Panasonics R32-lekkasjedetektoralarm (tilleggsutstyr) eller har innebygde detektorer, gir stor fleksibilitet for alle typer installasjon.

4-veis 90x90-kassett.
Kan kobles til Panasonic R32-lekkasjedetektor.
nanoe™ X som standard.

Se produkt
4-veis 60x60-kassett.
Kan kobles til Panasonic R32-lekkasjedetektor.
Veggmontert.
Kan kobles til Panasonic R32-lekkasjedetektor.


Se produkt
Smal skjult løsning med variabelt statisk trykk.
Kan kobles til Panasonic R32-lekkasjedetektor.
Tilpassbar kanal med variabelt statisk trykk.
To innebygde Panasonic R32-lekkasjedetektorer.
nanoe™ X som standard.

Se produkt