Panasonic VRF TOP Comfort


Som standard fra 2006 inkluderer alle Panasonic VRF-systems den spesielle VET-teknologien,
med forskjellig kjølemiddeltemperatur.

Variabel fordampings- og kondenseringstemperatur

"Smart logic" sjekker temperaturen hver 30. sekund og justerer automatisk kjølemiddeltemperaturen i henhold til reelle krav og utendørsforhold, og sikrer bedre energiytelse til enhver tid.

Temperatur for kjølemiddelfordamping (°C)
Temperaturen varierer fra 16 °C til 3 °C.
På samme måte er også kondenseringstemperaturen også variabel og justeres etter rommets termiske last, innen et område på 33–55 °C.

Temperatur for kjølemiddelfordamping (°C)
A. Besparelser
B. Justeres etter rommets termiske last
C. Komfort
D. Termisk last
1. Variabel fordampningstemperatur
2. Konstant fordampningstemperatur
3. Variabel kondenseringstemperatur
4. Konstant kondenseringstemperatur

Eksempel på kjølemodus (oppvarmingsmodus er også tilgjengelig)


A

Innendørsmiljø med en lav termisk last

Fordampingstemperaturen beholdes ved høy temperatur

Maksimum energibesparelse

B

Høyere termisk last

Fordampingstemperaturen senkes, og justeres seg selv til termisk last

Maksimum komfort

C

Maksimum termisk last

Fordampingstemperaturen går videre ned

Maksimum ytelse
1. Fordampningstemperatur
2. Rommets termiske last

Teknisk fokus variable temperaturer

A. Fordampningstemperatur
B. Kondenseringstemperatur
C. Optimalt arbeidsområde for kompressoren
D. Termisk last

Kontroll over utløpstemperatur

Denne spesialfunksjonen er tilgjengelig i alle Panasonic VRF-systemets innendørsenheter for å garantere maksimum komfort for sluttbrukeren.
Hvis temperaturen på utløpsluften var under 10 °C i f.eks. kjølemodus, kan brukeren føle ubehag, akkurat som i varmemodus hvis temperaturen var altfor høy.
Med Panasonic-kontroll over utløpsluftens temperatur, kan dette justeres innen et kjøleområde på 7–22 °C.

A. Inntak
B. Vifte
C. Batteri R410A
D. Utløp > Eksempel på kjøling > Kan innstilles mellom 7 og 22 °C
E. Lufttermistor INN
F. Kjøletermistor INN E1 / UT E3
G. Lufttermistor UT