Best Residential ProjectÅ skape et komfortabelt miljø hjemme er avgjørende – dagens hjem må tilby det rette miljøet for å bo, jobbe og leke. Komfort, ytelse, kontroll og energieffektivitet er avgjørende for å gjøre et hus til et hjem. Design og installasjon av varme-, kjøle- og varmtvannssystemer med de nyeste teknologiene trengs for å sikre god innendørs luftkvalitet. Et flott prosjekt har mange bestanddeler. Beste boligprosjekt feirer en innovativ tilnærming av høy kvalitet som gir beboerne en effektiv og bærekraftig løsning, og denne kategorien inkluderer individuelle eiendommer, boligblokker, omsorgsboliger med mer.

Påmeldingene skal være tilknyttet et boligbygg som er privateid, et flerboligkompleks eller sosialboligprosjekt, sendt inn på vegne av en utvikler, privat eier, lokal myndighet, kommune eller på vegne av en utvikler som har installert Panasonics varme- og kjølesystemer. Både nye konstruksjoner og ettermonteringsprosjekter er akseptable.Kriterier for bedømmelse:


En bolig


Viser prosjektet innovasjon?


Er det et miljøvennlig / bærekraftig prosjekt?


Gjør det betydelige energibesparelser?


Er det et eksempel på god / beste praksis -arkitektur?


Viser det god integrering av Panasonic -produkter?Påmeldingsfristen er 15. november 2021.