Hvordan beregne besparelsene

Empty
Huset i beregningseksemplet ligger i Oslo og er på 95 m². Det er antatt en vurdering av effektbehov på 60 W per m², som gir huset et effektbehov på ca. 5,7 kW. Energiprisen i beregningen er satt til 106,40 øre/kWh. Energiprisen inkluderer elpris, nettleie og skatt. Data er hentet fra SSB 14.08.2018 og beregningen er basert på de verdier som kunne hentes ut der. 

Med hensyn til ovennevnte varmepumpe består beregningen av en innkjøpskostnad på kr 16 420 (anbefalt utsalgspris for 2018), en installasjonskostnad på kr 5 000 (anslått markedspris for standardinstallasjon juni 2018) og servicekostnad annethvert år på kr 2 500 (anslått pris juni 2018), som gir en sammenlagt investeringskostnad på kr 42 000 (mva inkludert).
Når det gjelder beregningen av energibesparingen til NZ25TKE er det brukt en SCOP på 4,6 ved gjennomsnittsklima, i henhold til EN14825, og et anslått behov for tilskuddsstrøm på 641 kW/h per år. Total besparing for eksempelhuset blir dermed 26 636 kroner etter åtte års tid forutsatt at innetemperaturen holder et tilsvarende nivå som tidligere. Se hele utregningen her.

En beregning av besparelser er alltid unik for hvert hus og forutsetningene ovenfor dreier seg om et spesifikt eksempel. Ovenstående beregning, inkludert vedlagte utregning, er et beregningseksempel og innebærer ikke et løfte om visse besparelser for akkurat ditt hus. Hva besparelsens størrelse blir for akkurat ditt hus kan dermed skille seg fra eksempelhusets med beregning i følge den ovennevnte. Ta kontakt med en installatør/forhandler for å få hjelp til å gjøre en besparingsutregning slik at den stemmer for akkurat ditt hus.