Velg rett modell, plassering og installasjon

Hvilke oppvarmingssystemer finnes i dag?
Et klimaanlegg vil gi størst besparelser i hus med direkte strømoppvarming, men kan også være et effektivt valg som komplement til andre oppvarmingssystemer. Foruten varmen får man også mulighet for luftrensing og kjøling som de andre systemene ikke kan hjelpe til med. Oljefyren, pelletskaminen og panelovnen er systemer der klimaanlegget kan overta oppvarmingsbehovet under store deler av oppvarmingsperioden for å spare energi. Bruk de gamle systemene til varmtvann og som reserveløsning.
Hvor stor effekt bør klimaanlegget ha?
For eldre hus og dårlig isolasjon må man regne med ca. 55 W per kvadratmeter. I et middels gammelt / normalt hus med standard isolasjon må man regne med ca. 45 W per kvadratmeter. Et nybygg med bra isolasjon trenger bare 40 W per kvadratmeter.
Eldre hus / dårlig isolasjon:
100 m²: 5,0–5,5 kW / 150 m²: 6,5–8,6 kW / 200 m²: 8,0–8,4 kW
Normalt hus / standard isolasjon
100 m²: 4,5–5,0 kW / 150 m²: 6,5–7,0 kW / 200 m²: 7,5–8,4 kW
Nybygget hus / god isolasjon
100 m²: 4,0–4,5 kW / 150 m²: 6,0–6,5 kW / 200 m²: 7,5–8,0 kW
Hvordan er planløsningen?
Et klimaanlegg passer best i hus med åpen planløsning siden den varme luften da kan sirkulere fritt.
Optimalt åpent
Rom/gang
Hvor er den beste plasseringen av varmepumpe?
Innendørsenheten: Hvor klimaanlegget plasseres har betydning for hvor mye energi det kan spare i huset. Vi hjelper til med å bestille en rådgiver/montør for hjemmebesøk, som sammen med deg gjør det endelige valget av modell og plassering av varmepumpe. Innendørsenheten bør plasseres høyt oppe på veggen og så sentralt som mulig i huset. Gjerne i et stort rom, uten nærliggende hindre for luftstrømmen.
Utendørsenheten: Hvis det er mulig å plassere utendørsenheten på et sted der også vintersolens stråler varmer, sparer du enda mer energi.
  • Plasser utendørsenheten minst 30 cm fra bakken siden klimaanlegget om vinteren vil avrimes automatisk og det kan dannes is under enheten.
  • Også avrimingen reduseres noe hvis utendørsenheten plasseres på et solfylt sted.
1. Kjøkken/spisestue
2. Soverom
3. Stue
4. Gang
5. Baderom
6. Vaskerom
7. Entré