EKSKLUSIVT VÅRTILBUD MED FJERNKONTROLL PÅ KJØPET

Kampanje for forbrukerkunder 1. mai30. juni 2019

 

VILKÅR FOR TILBUDET

 

Dette tilbudet tilbys av Panasonic Nordic, en filial av Panasonic Marketing Europe GmbH (heretter kalt «Panasonic»).

 

Tilbudet gjelder luftvarmepumper som kjøpes i Norge fra og med 1. mai og til og med den 30. juni 2019.

 

Tilbudet kan ikke kombineres med andre tilbud på samme produkt(er).

 

Tilbudet gjelder bare for sluttkunder (heretter kalt «Kunden»).

 

1. Deltakelse i tilbudet

 

Dette tilbudet innebærer at Kunden kan få en kostnadsfri fjernkontroll ved kjøp av en av varmpepumpemodellene som nevnes under punkt 2.

 

For å motta fjernkontrollen må Kunden oppgi informasjonen i listen nedenfor til Panasonic for hvert kjøpte produkt:

 

– Varmepumpemodell

– Serienummeret på utendørsenheten for den anskaffede Panasonic-varmepumpen.

– Faktura eller kvittering for kjøpet av produktet.

– Ønsket fjernkontroll

– Navn 

– Leveringsadresse som fjernkontrollen skal sendes til.

– Telefonnummer for varsler.

– E-post for bekreftelse av registrering samt kontaktinformasjon ved ev. spørsmål angående registreringen.

 

Et produkt (eller et serienummer) kan ikke brukes mer enn én gang for registrering av tilbudet.

 

Kunden skal oppgi all nødvendig informasjon på nettsiden for registrering av tilbudet, https://panasonic.refundere.com, og klikke på ikonet «Send».

 

All informasjon som står oppført ovenfor må registreres på den ovennevnte nettsiden senest 31. juli 2019.

 

Alle registreringer mottatt etter utgangen av registreringsperioden (etter 31. juli 2019), vil betraktes som ugyldige og vil ikke bli behandlet.

 

Kunden informeres via e-post om registreringen av installasjonen har blitt godkjent (eller ikke godkjent) innen ca. 3 virkedager etter utgangen av registreringsperioden,

 

Etter at forespørselen om en fjernkontroll er godkjent mottar Kunden det bestilte produktet til Kundens oppgitte leveringsadresse etter ca. 6 uker.

 

All deltagelse eller registrering av Kunden som er basert på falske, ufullstendige eller uleselige opplysninger, andre referanser eller annen informasjon enn det som er forespurt og nødvendig som gis fra Kunden i forbindelse med tilbudet eller som kommer etter utgangen av registreringstiden blir ansett som ugyldig og vil ikke bli vurdert.

 

Hvis en fjernkontroll under punkt 3 ikke finnes på lager, vil den bli erstattet av et produkt av tilsvarende verdi, uten at dette skal kunne utgjøre grunnlag for noen form for tvist.

 

Tilsvarende verdi av fjernkontrollene under punkt 3 vil under ingen omstendigheter utbetales i form av kontanter eller tilgodelapp for de valgte fjernkontrollene.

 

 

2. Varmepumper som er inkludert i tilbudet

 

Tilbudet omfatter følgende varmepumper:

 

CS-NZ25TKE + CU-NZ25TKE

CS-NZ35TKE + CU-NZ35TKE

CS-CZ25TKE + CU-CZ25TKE

CS-CZ35TKE + CU-CZ35TKE

CS-Z25UFEAW-1 + CU-Z25UFEA-1

CS-Z35UFEAW-1 + CU-Z35UFEA-1

Samt alle modellene i Panasonics luft/vann-varmepumpe-sortiment. Se hele sortimentet vårt her: https://www.aircon.panasonic.eu/NO_no/ranges/aquarea/

 

3. Fjernkontroller som er inkludert i tilbudet

 

Tilbudet omfatter følgende fjernkontroller:

 

PAW-SMSCONTROL – Sms-styring av luft/luft-varmepumper. Egnet for boliger uten Wi-Fi. Produktet må suppleres med et SIM-kort, som må anskaffes av Kunden.

 

CZ-TACG1 – Skystyring av luft/luft-varmepumper. Krever tilgang til Wi-Fi i boligen.

 

CZ-TAW1 – Skystyring av luft/vann-varmepumper. Krever tilgang til Wi-Fi i boligen.

 

Panasonic gir 2 års garanti på fjernkontroller som Kunden har mottatt i forbindelse med tilbudet. 

 

4. Godkjennelse av vilkårene

 

Dette tilbudet forutsetter kan Kunden aksepterer og oppfyller samtlige vilkår i forbindelse med tilbudet.

 

5. Force majeure, tilbudets opphør og ansvar m.m.

 

Panasonic frasier seg alt ansvar om Panasonic må utsette tilbudet midlertidig eller avslutte det helt på grunn av force majeure.

 

Panasonic frasier seg alt ansvar i forbindelse med dette tilbudet dersom Kunden misbruker tilbudet (f.eks. oppgir misvisende eller feilaktige opplysninger) eller ved tekniske dataproblemer for Kunden eller Panasonics med tilgang og tilkobling via Internett (f.eks. avbrudd, sletting, dårlig overføring) som fører til at Kunden på en eller annen måte ikke kan benytte seg av tilbudet eller som fører til svikt i administrasjon, sikkerhet, integritet eller levering av tilbudet og lignende.

 

Panasonic forbeholder seg retten til å midlertidig avbryte, avslutte helt eller tilbakekalle tilbudet etter eget skjønn, uten å måtte oppgi en grunn for dette og uten forvarsel, men Panasonic vil melde fra om dette i forveien til Kunden hvis dette er mulig.

 

Ev. skattekrav for Kunden som kan oppstå i forbindelse med dette tilbudet betales av kunden.

 

6. Personopplysninger

 

Panasonic vil håndtere alle personopplysninger i henhold til GDPR,

lenke: https://www.aircon.panasonic.eu/NO_no/general/privacy/

 

 

7. Lovvalg og jurisdiksjon

 

Dette tilbudet skal reguleres etter og tolkes i sin helhet i samsvar med svensk lov. Eventuelle tvister som oppstår som følge av eller i forbindelse med dette tilbudet skal utelukkende reguleres av en svensk domstol.

 

Panasonic Nordic, en filial av Panasonic Marketing Europe GmbH i Tyskland – Telefonvägen 26, SE-126 26 Hägersten, Sverige