ECOi-W R32-chillere bare for kjøling

· Kapasitet fra 50 til 170 kW
· Driftsområde: -15 til +48 °C
· Avrimingsreduserende konvektorutforming
· Design som kan tilpasses
· Optimalisert design for service og vedlikehold
· Kompakt størrelse

ECOi-W R32-varmepumpechillere

· Kapasitet fra 50 til 170 kW
· Driftsområde: -15 til +48 °C for kjøling, -15 til +20 °C for oppvarming
· Avrimingsreduserende konvektorutforming
· Design som kan tilpasses
· Optimalisert design for service og vedlikehold
· Kompakt størrelse