ECOi-W R32, novi asortiman održivih rešenja za čilere

Optimalan učinak u svim klimatskim uslovima.

1
Visok nivo efikasnosti
· Visoki nivoi efikasnosti zahvaljujući efikasnim performansama kompresora, specijalno dizajniranog za rashladno sredstvo R32

2
Rashladno sredstvo R32
Zahvaljujući GWP (potencijalu globalnog zagrevanja) od 675, ovo rashladno sredstvo je 3 puta manje zagađujuće od standardnog R410A.

3
Visoka fleksibilnost
· Opseg kapaciteta od 50 kW do 170 kW

· Prilagodljivi dizajn

· Radni opseg: od -15 °C (grejanje) do 48 °C (hlađenje)

4
Visok kvalitet
· Dizajn spirale za ograničavanje odmrzavanja

· Optimizovani dizajn za servisiranje i održavanje

· Kompaktne dimenzije

GWP - Merna skala


Radni uslovi
Panasonic ECOi-W pruža širok radni opseg od -15 °C pri grejanju do 48 °C pri hlađenju.

Izlazna temperatura vode od -10 °C pri hlađenju čini ECOi-W seriju jedinstvenom, i može da obezbedi radnu temperaturu procesne opreme u fabrikama.

Ambijentalna temperatura pri hlađenju i grejanju

Izlazna temperatura vode pri hlađenju i grejanju

Hlađenje: Spoljašnja temperatura vazduha (°C (suvi termometar)). Grejanje: Spoljašnja temperatura vazduha (°C (vlažni termometar)).
1) 47 °C (modeli 150–170).

Hlađenje: Spoljašnja temperatura vazduha (°C (suvi termometar)). Grejanje: Spoljašnja temperatura vazduha (°C (vlažni termometar)).
 2) 53 °C (modeli 150–170)
Kvalitet, efikasnost i održivost 


Nudimo visoko efikasno i ekološki prihvatljivo rešenje; kombinacija 3 puta manje zagađujućeg rashladnog sredstva zajedno sa novom generacijom spoljnih izmenjivača toplote pomaže da se smanji ugljenični otisak svake jedinice za 84%.

*Poređenje izvršeno između ekvivalentnih jedinica koje rade sa rashladnim sredstvima R410A i R32. Uticaj uzima u obzir samo rashladna sredstva, a ne jedinice u celini.


Bolji za vaše objekte, a samim tim i za planetu.
1) U-150 R32 samo za hlađenje. 2) U-130 R32 čiler za toplotne pumpe.


Ključne tačke:

· 10 veličina – 4 šasije
· Jedinice samo za hlađenje ili reverzibilne jedinice
· Rashladno sredstvo sa niskim GWP R32
· Visoka efikasnost
· Široke radne granice
· Nizak ekološki otisak
· Napredan sistem kontrola
· Jednostavno održavanje
· Standardne ili super niske verzije nivoa buke
· Mogućnost daljinske kontrole uz ECOi-W Cloud
· 100% fabrički testirano
 


Kompaktne jedinice
Dizajniran na kompaktan način da obezbedi najmanji mogući uticaj. 


„Scroll” kompresori
Dva „scroll” kompresora su optimizovana za rashladno sredstvo R32 i prekrivena su zvučnim omotima u verzijama „Super niske buke”.


EC ventilatori
Za još bolji nivo efikasnosti i poboljšane akustičke performanse, ECOi-W R32 jedinice mogu biti opremljene EC ventilatorima.


Uklonjivi paneli
Odličan pristup internim komponentama za lakoću servisiranja.

Izuzetno niske verzije nivoa buke
Za ceo asortiman, kupci mogu da biraju između standardne jedinice ili verzije sa izuzetno niskom bukom.Izvanredna konfiguracija pumpe za vodu
Jedinice mogu biti opremljene pumpom varijabilne brzine koja automatski prilagođava svoju brzinu prema potrebnom kapacitetu.

Elektronski ekspanzioni ventil
Ovaj pouzdan ventil visokih performansi mogućnost pregrevanja isparivača svodi na minimum. 

Visokooptimizovan spoljni izmenjivač toplote
Novi dizajn spirale omogućava smanjenje punjenja rashladnim sredstvom za 40%.


Jednostavna kontrola za spoljašnje jedinice prilagođena korisniku

ECOi-W R32 jedinice su opremljene eksternom kontrolnom tablom prilagođenom korisniku koja prikazuje radne parametre i alarme.
Optimizovano za kontrolu EC ventilatora i upravljanje elektronskim ekspanzionim ventilom.
Kontroler je ugrađen sa sledećim komunikacionim protokolima: Modbus RTU, Modbus TCP/IP, BACnet MSTP, BACnet IP.


Više informacija