Komplet za povezivanje jedinice za upravljanje vazduhom za ECOi i ECO G

Komplet za povezivanje jedinice za upravljanje vazduhom kombinuje klimatizaciju i svež vazduh u samo jednom rešenju.

Novi kompleti za povezivanje jedinice za upravljanje vazduhom povezuju ECOi sisteme sa sistemima jedinica za upravljanje vazduhom, koristeći isto kolo rashladnog sredstva kao VRF sistem.
Velike mogućnosti povezivanja znače da komplet za povezivanje jedinice za upravljanje vazduhom kompanije Panasonic lako može da se integriše.

Pogledajte proizvod

Rešenje za hotele, kancelarije, prostorije za server ili sve velike zgrade gde je potrebna kontrola kvaliteta vazduha, kao što je kontrola vlažnosti i svež vazduh.

Kompleti za povezivanje jedinice za upravljanje vazduhom kompanije Panasonic nude obilje mogućnosti za povezivanje kako bi mogli lako da se integrišu u veliki broj sistema.
Pored prednosti u pogledu kvaliteta unutrašnjeg vazduha, klimatizacija takođe pruža potencijal za uštedu energije. Na primer, dok nekontrolisana ventilacija kroz otvorene prozore dovodi do velike količine toplote koja se gubi zbog spoljašnjih uslova tokom grejne sezone ili dobija spolja tokom sezone hlađenja, sistemi za klimatizaciju pružaju mogućnosti da se iskoristi dodatna „besplatna” energija u modulima za povrat toplote tako da će ukupni operativni troškovi biti smanjeni.
Što je veća površina opsega udobnosti, veće su mogućnosti uštede energije.
ECOi i ECO G: 16, 28 i 56 kW
Štampana ploča (PCB), transformator, solenoidni kontrolni ventil, 4 termistora, terminalna baza i kutija za elektronske komponente.Glavne komponente sistema mehaničke ventilacije
Glavne komponente sistema mehaničke ventilacije su sledeće: Jedinice za upravljanje vazduhom (AHU), vazdušni kanali i elementi za raspodelu vazduha.


Kontrolom potražnje na spoljašnjim jedinicama upravlja eksterni signal 0–10 V.
1. Komplet za povezivanje jedinice za upravljanje vazduhom
2. Spoljašnji sistem za upravljanje zgradama (BMS)
3. Kontrola kapaciteta 0–10 V
4. Spoljašnja jedinica ECOi/ECO G
5. Jedinice za upravljanje vazduhom (AHU)1. Izduvni vazduh
2. Spoljašnji vazduh
3. Povratni vazduh
4. Dovodni vazduh

Komplet za povezivanje jedinice za upravljanje vazduhom

Štampana ploča (PCB), transformator energije, terminalni blok
Termistor × 2 (Rashladno sredstvo: E1, E2)
Termistor (Vazduh: TA; 1 senzor)
Žičani daljinski upravljač. CZ-RTC6BLKomplet za povezivanje jedinice za upravljanje vazduhom 16, 28 i 56 kW za ECOi i ECO G

Sa spoljašnjim jedinicama ECOi
ECOi spoljašnje jedinice treba koristiti za komplet za povezivanje jedinice za upravljanje vazduhom. 3 modela za VRF sistem: 5 HP (PAW-160MAH3M), 10 HP (PAW-280MAH3M) i 20 HP (PAW-560MAH3M).
Sa spoljašnjim jedinicama ECO G
· Jedan komplet za povezivanje jedinice za upravljanje vazduhom se može koristiti za jednu ECO G jedinicu. Ne može se koristiti više kompleta za povezivanje jedinice za upravljanje vazduhom
· Nije dozvoljeno kombinovanje sa standardnim unutrašnjim jedinicama
· Specifikacije energije su jednofazna struja 220 V do 240 V
Primer sistema za veliki kapacitet (više od 56 kW)
3 × [štampana ploča (PCB), transformator, solenoidni kontrolni ventil, termistor × 4 kom., terminalna baza i kutija za elektronske komponente]. Primer sistema od 140 kW.
1. Cev za gas / 2. Cev za tečnosti / 3. Veza između spoljašnje jedinice i unutrašnje jedinice / 4. Ulazna temperatura / 5. Izlazna temperatura / 6. Temperatura tečnosti / 7. Temperatura gasa / 8. Radni signal ventilatora / 9. Kontrolna štampana ploča motora ventilatora