Tiskane pločice i kabeli za PACi, ECOi i ECO G unutarnje jedinice

Kabeli
CZ-T10: Sve T10 funkcije. Potreban je zasebno nabavljen pribor
PAW-FDC: Rad vanjskog ventilatora. Potreban je zasebno nabavljen pribor
PAW-OCT: Svi signali nadzora opcije. Potreban je zasebno nabavljen pribor
CZ-CAPE2: Signali nadzora opcije bez ventilatora. Zahtijeva dodatne kabele iz rezervnog napajanja
PAW-EXCT: Prisilno ISKLJ. termo/otkrivanje istjecanja. Potreban je zasebno nabavljen pribor

Tiskane pločice strujnih krugova
PAW-T10: Sve T10 funkcije. Omogućava jednostavno “uključi-i-koristi”
PAW-T10V: Sve T10 funkcije + nadzor snage. Isto kao PAW-T10 + nadzor napajanja unutarnje jedinice
PAW-T10H: UKLJ./ISKLJ; Zabrana 5 V DC i 230 V AC. Posebno za jednostruku hotelsku karticu ili kontakt prozora
PAW-T10HW: UKLJ./ISKLJ; zabrana 5 V DC. Za hotelsku karticu + kontakt prozora istodobno
PAW-PACR2: Redundancija 2 sustava; T nadzor Zalihost 2 PACi sustava uključujući nadzor temperature tijekom jednakog vremena rada
PAW-PACR3: Redundancija 3 sustava; T nadzor Zalihost 3 PACi sustava uključujući nadzor temperature tijekom jednakog vremena rada
PAW-ECF: Upravljanje brzinom vanjskog EC ventilatora. Za jedinice zračne zavjese drugog proizvođača omogućava upravljanje EC ventilatorom pomoću standardne tiskane pločice VRF unut.jed.
T10 priključnica (CN015)
CZ-T10: Panasonic je razvio dodatan pribor (sastoji se od utikača + kabela) CZ-T10 kako bi omogućio jednostavno povezivanje na T10 priključnicu.
Povezivanje ECOi unutarnje jedinice na vanjski uređaj je jednostavno. T10 terminal koji se nalazi na tiskanoj pločici s elektroničkim strujnim krugovima svih unutarnjih jedinica omogućuje digitalno povezivanje s vanjskim uređajima.
Specifikacija T10 terminala (T10: CN015 na tiskanoj pločici unutarnje jedinice)
 • Stavka upravljanja:
 1. Pokreni/zaustavi ulaz
 2. Unos zabrane daljinskog upravljanja
 3. Izlaz signala pokretanja
 4. Izlaz signala alarma
 • Uvjet
 1. 1-2 (ulaz impulsa): Uvjetno UKLJ./ISKLJ. jedinice impulsnim signalom. (1 impulsni signal: status kratkog spoja 300 ms ili dulje)
 2. 2-3 (statički ulaz): Otvoren / Rad s dopuštenim daljinskim upravljanjem.(Normalno stanje) Zatvoreno / Daljinski upravljač je zabranjen.
 3. 4-5 (statički izlaz): 12 V izlaz dok je jedinica UKLJ. / Nema izlaza dok je ISKLJ.
 4. 5-6 (statički izlaz): 12 V izlaz kad se pojave neke pogreške / Nema izlaza u normalnom stanju.

Primjeri ožičenja
A. 300 ms ili dulje
B. 1-2 (ulaz impulsa)
C. 4-5 (izlaz)
D. Stanje jedinice
BILJEŠKA: Duljina kabela od unutarnje jedinice do releja mora biti manja ili jednaka 2,0 m. Impulsni signal izmjenjiv je sa statičkim uz JP izrezivanje. (Pogledajte JP001)
E. T10 (žuta)
Primjer uporabe
Prisilno isključivanje
 • Priključak 1 i 2: Oslobodite kontakt za UKLJ./ISKLJ. signal (odrežite *JP1* za statički signal) kad je hotelska kartica ubačena, kontakt mora biti zatvoren (jedinicu je moguće koristiti).
 • Priključak 2 i 3: Oslobodite kontakt za sprječavanje svih funkcija daljinskog upravljača u prostoriji kad je hotelska kartica izvađena, kontakt mora biti zatvoren (jedinica ne može raditi).

Rad izlaza UKLJ./ISKLJ. signala
 • Uvjet:
4-5 (statički izlaz): 12 V izlaz dok je jedinica UKLJ. / Nema izlaza dok je ISKLJ.

Primjeri ožičenja
A. Terminal = T10
1. Uklj. / Isklj.
2. Zajednički
3. Zabrana
4. RADNI IZLAZ +12 V DC
5. Zajednički
6. Izlaz alarma +12 V DC
B. RELEJ 12 V DC
C. T10 (žuta)
D. Upravljačka tiskana pločica unutarnje jedinice
E. Relej (zasebno nabavljen)
F. Centralno upravljanje
BILJEŠKA: Duljina kabela od unutarnje jedinice do releja mora biti manja ili jednaka 2,0 m. Impulsni signal izmjenjiv je sa statičkim uz JP izrezivanje. (Pogledajte JP001)
Priključnica pogona ventilatora (CN017)
PAW-FDC: Panasonic je razvio dodatni pribor (sastoji se od utikača + kabela) PAW-FDC kako bi omogućio jednostavno povezivanje na priključnicu pogona ventilatora (CN017).
Upravljanje ventilatorom prozračivanja daljinskog upravljača
 • Pokretanje / zaustavljanje ventilatora vanjskog prozračivanja i ukupnog izmjenjivača topline
 • Radi čak i kad je unutarnja jedinica zaustavljena
 • U slučaju grupnog upravljanja: radit će svi ventilatori; nema pojedinačnog upravljanja
Vanjsko uključivanje i isključivanje ventilatora
A. Gumb ventilacije
B. Pogon ventilatora (2 utikača (bijeli))
C. Upravljačka tiskana pločica unutarnje jedinice
D. Relej (zasebno nabavljen)
E. Na ulazni terminal vanjskog upravljanja na ventilatoru prozračivanja
Dodatna priključnica (CN060) Izlazni vanjski signali
PAW-OCT: Panasonic je razvio dodatni pribor (sastoji se od utikača + kabela) PAW-OCT kako bi omogućio jednostavno povezivanje na dodatnu priključnicu (CN060).
U kombinaciji T10 i opcije CN060, moguće je vanjsko upravljanje unutarnjom jedinicom!

6P (bijeli): Izlazni vanjski signali kako je prikazano slikom dolje.
A. Opcija (bijeli)
B. Upravlj. tiskana ploč. un. jed. (CR1)
C. Relej (DC 12 V, zasebno nabavljen) (bilješka)
D. Signal ventilatora
E. Signal pokretanja grijanja
F. Signal pokretanja u hladnom stanju
G. Signal termostata
H. Signal odleđivanja
Bilješka: Relej treba biti ugrađen udaljen 2 m ili manje od tiskane pločice.
EXCT priključnica (CN009)
PAW-EXCT: Panasonic je razvio dodatni pribor (sastoji se od utikača + kabela) PAW-EXCT kako bi omogućio jednostavno povezivanje na EXCT priključnicu (CN009).
Sa statičkim ulazom
➔ Statički ulaz ➔ termostat isklj.➔ uštede energije
2-fazni utikač (crveni): Može se koristiti za upravljanje opterećenjem. Kad je prisutan ulaz, prisiljava jedinicu da radi s isključenim termostatom.

Bilješka: Duljina ožičenja od tiskane pločice upravljanja unutarnje jedinice do releja ne smije biti veća od 2 m.
* Olovna žica s 2P utikačem (posebno naručen dio: KABEL K/854 05280 75300)

A. EXCT (2-fazni utikač (crveni))
B. Upravljačka tiskana pločica unutarnje jedinice
C. Relej (zasebno nabavljen)
D. Signal svitka releja

Primjer: U spoju s osjetnikom rashladnog sredstva
· Signal s detektora istjecanja: nema napona, statički.
· Postavka unutarnje jedinice: Šifra 0b ➔ 1
· Priključnica za detektor istjecanja: EXCT
· Postavka vanjske jedinice:
Kod C1: 1 naponski izlaz ako je alarm s O2 priključnice 230 V
Kod C1: 2 naponska izlaza ako je alarm s O2 priključnice 0 V
· Prikazana poruka alarma P14

A. Ventili zatvaraju
B. Signal
C. Istjecanje
D. Prostorija 1
E. Prostorija 2
F. Detektor rashladnog sredstva