Usluga daljinskog nadzora ECOi-W Cloud


Ova kontrola omogućava daljinski pristup, u realnom vremenu, radi optimizacije servisa i održavanja. Predstavlja korisno rešenje za projekte koji zahtevaju visok nivo bezbednosti i neprekidan rad, kao što su bolnice.

Prijavljivanje na ECOi-W CloudPAW-CM000SP041


Daljinski pristup, u realnom vremenu, radi optimizacije servisa i održavanja.

Obaveštenje o alarmu putem e-pošte.

Izveštavanje i vizuelizacija grafikona sa 300 varijanti.

Različiti LED signali na hardveru za proveru statusa na licu mesta.


Tehnički fokus:

  • Maksimalno 10 spoljašnjih jedinica koje se mogu povezati
  • Potreban je Modbus RTU
  • Interval istorije podataka do 5 minuta
  • Ugrađena 4G SIM kartica
  • IP65 kućište
  • Opciona antena je dostupna u slučaju da 4G signal nije dovoljno dobar