Upravljač sustava (CZ-64ESMC2)

Moguće je pojedinačno upravljanje za maks. 64 grupe, 64 unutarnje jedinice.
Upravljanje sa 64 unutarnje jedinice podijeljene u 4 zone. (Jedan zona može imati do 16 grupa, a jedna grupa može imati do 8 jedinica.)
Upravljanje je moguće za UKLJ./ISKLJ., način rada, brzinu ventilatora, smjer protoka zraka (samo kad se koristi bez daljinskog upravljača), praćenje rada, praćenje alarma, ventilaciju, lokalnu zabrana rada daljinskog upravljača i sl.

Pojedinačno: Na daljinskom upravljaču dostupni su svi postupci. No, sadržaji će se promijeniti na zadnje korištenu postavku na upravljaču.
Centralno 1: Daljinski upravljač nije moguće koristiti za uključivanje/isključivanje. (Svi ostali postupci mogući su s daljinskog upravljača.)
Centralno 3: Daljinski upravljač nije moguće koristiti za promjenu načina rada ili promjenu postavke temperature. (Svi ostali postupci mogući su s daljinskog upravljača.)
Centralno 4: Daljinski upravljač nije moguće koristiti za promjenu načina rada. (Svi ostali postupci mogući su s daljinskog upravljača.)

Dimenzije (V x Š x D): 120 x 120 x 21 + 69 mm (dimenzije ugrađenog uređaja)
Napajanje: Izmjenična struja 220 do 240 V
U/I dio: Unos s daljinskog (efektivni napon: 24 V DC): Sve uključene/sve isključene Daljinski izlaz (nenaponski kontakt): Sve UKLJ./Sve ISKLJ. (vanjsko napajanje unutar 30 V DC, maks. 1 A).
Ukupna duljina ožičenja: 1 km
Moguća je kombinirana upotreba zajedno s daljinskim upravljačima, inteligentnim upravljačem, brojačem vremena za zakazivanje i sl.
(Maksimalni broj povezivih upravljača sustava je 10, uključujući ostale centralne upravljače u istom krugu.)
(U slučaju zajedničke uporabe s bežičnim daljinskim upravljačem, postoje ograničenja načina upravljanja. Koristite samo s načinima rada “Pojedinačno” i “Centralno 1”.)

Moguće je upravljanje sustavima bez daljinskog upravljača i s glavnim/sporednim sustavima (ukupno do 2 jedinice)
Vanjski kontakti na centralnim upravljačima
Terminali za daljinski nadzor:
A1) Ulaz za istodobno uključivanje klimatizacijskih uređaja
A2) Ulaz za istodobno isključivanje klimatizacijskih uređaja
A3) Zajednički ulaz za uključivanje ili isključivanje klimatizacijskih uređaja
B1) Izlaz indikatora uključenog stanja rada
B2) Izlaz indikatora alarma
B3) Izlaz zajedničkog indikatora
Način upravljanja odgovara uvjetima uporabe i moguće je odabrati 10 različitih uzoraka
A. Način rada: Moguće je odabrati centralno ili daljinsko upravljanje
Centralno upravljanje Upravljač sustava koristi se kao centralizirani upravljački uređaj. (Postavku s daljinskog upravljača moguće je zabraniti zabranom lokalnog rada s upravljača sustava.)
Daljinsko upravljanje: Upravljač sustava koristi se kao daljinski upravljač. (Postavku s upravljača sustava moguće je zabraniti zabranom lokalnog rada s druge centralne upravljačke jedinice.)
B. Brojčani način rada upravljane jedinice: Moguće je odabrati sve načine ili zone 1, 2, 3, 4
Svi načini rada: Moguće je odabrati sve, zonu ili grupu jedinica.
Način rada zone 1, 2, 3, 4: Postavka je moguća samo za unutarnje jedinice zone 1, 2, 3 ili 4.
A. Primjer načina upravljanja 2: Centralno upravljanje za zonu 1
B. Primjer načina upravljanja 3: Daljinski upravljač za zonu 2
C.Primjer načina upravljanja 4: Centralno upravljanje za zonu 3
D.Primjer načina upravljanja 5: Daljinski upravljač za zonu 4
E. Primjer načina upravljanja 1: Sve centralno upravljanje
F. Upravljač sustava
G. Pojedinačni daljinski upravljač
H. Grupni upravljač
I. Sustav bez daljinskog upravljača
J. Upravljanje grupom bez daljinskog upravljača